1
00:00:02,446 --> 00:00:05,472
<i> Kdysi dávno v daleké zemi ...</i>

2
00:00:05,649 --> 00:00:10,211
<i>... jsem já, Aku, vládce temnoty
měnící podobu,...</i>

3
00:00:10,387 --> 00:00:14,483
<i>...vypustil nepopsatelné zlo.</i>

4
00:00:14,658 --> 00:00:19,425
<i>Ale pošetilý samuraj,
ovládající magický meč...</i>

5
00:00:19,597 --> 00:00:23,328
<i>...se mi postavil na odpor.</i>

6
00:00:25,703 --> 00:00:27,568
<i>Předtím než mohl zasadit finální úder...</i>

7
00:00:27,738 --> 00:00:32,573
<i>...jsem otevřel časovou bránu,
a odvál ho do budoucnosti...</i>

8
00:00:32,743 --> 00:00:35,109
<i>...kde mé zlo jest zákonem.</i>

9
00:00:35,279 --> 00:00:39,306
<i>Teď ten hlupák hledá cestu
jak se vrátit do minulosti...</i>

10
00:00:39,483 --> 00:00:44,352
<i>...a změnit budoucnost, která patří Aku.</i>

11
00:01:14,204 --> 00:01:17,600
<b>4x07 - Skot zachraňuje Jacka
část druhá </b>

12
00:01:18,504 --> 00:01:21,400
<i> překlad: f1nc0 </i>

13
00:01:22,774 --> 00:01:25,902
Jen se snažím najít tvůj ztracenej mozek!

14
00:01:34,986 --> 00:01:37,716
Jako, já nejsem Samuraj Jack.

15
00:01:59,844 --> 00:02:02,335
Tak v pořádku.
Všichni na palubu.

16
00:03:11,749 --> 00:03:13,808
- Je tady klid.
- Jo, pane.

17
00:03:13,851 --> 00:03:16,115
- Přímo mrtvo.
- Jo, pane.

18
00:03:16,154 --> 00:03:18,452
- To se mi nelíbí.
- Jo, pane.

19
00:03:19,490 --> 00:03:21,048
Občerstvení!

20
00:03:26,264 --> 00:03:29,700
Jako by někdo přivolal mlhu!

21
00:03:41,179 --> 00:03:42,510
To bylo náhlé.

22
00:03:42,547 --> 00:03:45,948
- Udržujte si svůj důvtip, muži.
- Jo, pane.

23
00:04:38,035 --> 00:04:41,698
........