1
00:00:05,253 --> 00:00:08,253
Vyvrheli 1x01
SK titulky: namuras

2
00:00:11,400 --> 00:00:14,120
Carpahtia, tu CT-9.

3
00:00:15,080 --> 00:00:17,520
Počujete nás, Carpathia?

4
00:00:19,040 --> 00:00:22,800
Kapitán Kellerman z lode
CT-9 volá Carpahtiu.

5
00:00:22,835 --> 00:00:25,597
Blížime sa
k vašej atmosfére.

6
00:00:25,632 --> 00:00:28,360
Sú tu vôbec
nejakí ľudia?

7
00:00:50,440 --> 00:00:55,840
Tiger, tiger, planúci
jasne v lesoch za noci

8
00:00:59,440 --> 00:01:00,485
Mami?

9
00:01:00,520 --> 00:01:05,200
Zaneprázdnená, nie hluchá. Ten
rozdiel som ti vysvetľovala, nepamätáš?

10
00:01:05,235 --> 00:01:07,200
Videl som svetlá na oblohe.

11
00:01:07,235 --> 00:01:08,885
Nič tam nie je.

12
00:01:08,920 --> 00:01:13,880
- Je to transportér s novými ľuďmi.
- Sú príliš ďaleko, aby si videl ich svetlo.

13
00:01:13,915 --> 00:01:17,005
- Vedia o tigroch?
- Ach jaj.

14
00:01:17,040 --> 00:01:18,960
Povedia im o tom, mami?
Budú ich na nich varovať?

15
00:01:18,995 --> 00:01:20,245
Samozrejme!

16
00:01:20,280 --> 00:01:24,320
Stavím sa, že keď odchádzali
zo Zeme, tiež tam boli tigre.

17
00:01:24,355 --> 00:01:25,605
Aspoň v zoo.

18
00:01:25,640 --> 00:01:30,720
Do minúty nech si
vonku z izby! Počítam ti to.

19
00:01:36,200 --> 00:01:42,680
Tiger, tiger, planúci
jasne v lesoch za noci

20
00:02:45,560 --> 00:02:48,040
Mitchell. Čakali
sme ťa až zajtra.

21
00:02:50,360 --> 00:02:54,520
Vieš o novom nariadení. Zbrane
sú vo Forthavene zakázané.

22
00:02:54,555 --> 00:02:57,777
........