1
00:00:00,647 --> 00:00:02,947
<i>V předchozích dílech Pretty Little Liars...</i>

2
00:00:03,210 --> 00:00:05,378
Neřekla jsem policii,
kde jsi.

3
00:00:05,412 --> 00:00:08,281
- Věříš mi?
- Na to jsem se tě ptal,

4
00:00:08,315 --> 00:00:11,651
než mě chytili poldové.
Ani já nikdy nedostal odpověď.

5
00:00:11,685 --> 00:00:14,687
Návladní stahuje obvinění.
Jsem volný.

6
00:00:14,722 --> 00:00:17,390
Můžeme tu hnusnou věc dostat
z tvé nohy hned teď. Taxík čeká.

7
00:00:17,424 --> 00:00:18,858
Pojedu se Spencer.

8
00:00:18,893 --> 00:00:20,126
Jak se ti líbil pan Fitz?

9
00:00:20,161 --> 00:00:22,061
Každá katedra angličtiny má
jednoho takového,

10
00:00:22,096 --> 00:00:23,930
plného kouzla a příslibů.

11
00:00:23,964 --> 00:00:26,232
To je šílené.
Nemůžeš tu zůstat.

12
00:00:26,267 --> 00:00:29,202
Jestli potřebuješ někde zůstat,
mám ve sklepě starý gauč.

13
00:00:30,636 --> 00:00:32,205
Máma se to nedozví.

14
00:00:33,707 --> 00:00:35,642
Přišla jsem na to,
co znamená ta zpráva.

15
00:00:35,676 --> 00:00:38,645
Nebylo to "špatný".
Bylo to číslo 2-1-4.

16
00:00:38,679 --> 00:00:40,647
Pořád jen Em!

17
00:00:42,316 --> 00:00:43,650
Neříkej to.

18
00:00:43,884 --> 00:00:46,819
Ať tu lpíš na čemkoliv,
musí to přestat.

19
00:00:46,854 --> 00:00:49,088
- <i>Pojď blíž.</i>
- Myslím, že je nebezpečný.

20
00:00:49,123 --> 00:00:50,390
A já myslím, že potřebuješ pomoc.

21
00:00:50,424 --> 00:00:54,227
- Melisso...
- Spencer, čekáme dítě.

22
00:00:56,797 --> 00:00:58,865
<i>Pane Fitzi, tady
........