1
00:02:30,000 --> 00:02:45,000
Přeložil Perez (C) 2011
z anglického originálu

2
00:02:48,127 --> 00:02:51,676
Pánové ...

3
00:02:51,727 --> 00:02:55,436
Pánové, vítám Vás

4
00:02:55,487 --> 00:03:02,086
a na samém počátku mi dovolte, abych
vyjádřil svou neskonalou vděčnost za to,...

5
00:03:02,127 --> 00:03:06,917
, Že jste považovali za vhodné dnešní odpoledne,

6
00:03:06,967 --> 00:03:10,562
oblažit svou přítomností tento noblesní prostor.

7
00:03:10,607 --> 00:03:13,599
Já, .. Držím zde v rukou...

8
00:03:13,647 --> 00:03:19,005
dokumentaci o velkém podniku
se strhujícím významem ...

9
00:03:20,527 --> 00:03:23,439
se strhujícím významem

10
00:03:23,487 --> 00:03:26,604
pro každého z vás.

11
00:03:26,647 --> 00:03:31,243
Tento dokument, pánové,
stanovuje pravidla ustavující dohody

12
00:03:31,287 --> 00:03:34,723
vstupu do podniku známého jako Tortina.

13
00:03:34,767 --> 00:03:36,166
"... TORTINA."

14
00:03:36,207 --> 00:03:41,156
Tontina je, ve skutečnosti, loterie,

15
00:03:41,207 --> 00:03:44,324
loterie, prosté a jednoduché, pánové.

16
00:03:44,367 --> 00:03:45,766
"... Jednoduché."

17
00:03:45,807 --> 00:03:50,119
Do této TORTINY každý rodič - nebo zákonný zástupce -

18
00:03:50,167 --> 00:03:53,398
vložil za každého z vás a na vaše jméno

19
00:03:53,447 --> 00:03:57,599
sumu 1.000 liber šterlinků.

20
00:03:57,647 --> 00:04:01,196
Stručně řečeno, systém je nastaven tak,

21
00:04:01,247 --> 00:04:04,000
že já spravuji a ručím za to, to co má být spravováno,

22
00:04:04,047 --> 00:04:08,882
a udržuji jistotu pro každého, kdo přežije.

23
00:04:08,927 --> 00:04:10,280
"... PŘEŽIJE !. "

24
00:04:10,327 --> 00:04:15,162
těchto 20 tisíc Liber poroste,

........