1
00:00:35,371 --> 00:00:36,704
Oh.

2
00:00:37,589 --> 00:00:38,523
Ty nejsi

3
00:00:38,590 --> 00:00:39,840
z tohoto světa příteli.

4
00:00:39,898 --> 00:00:41,532
"U.S.N."

5
00:00:42,568 --> 00:00:43,835
Pokud se nemýlím

6
00:00:43,902 --> 00:00:45,837
což se mi stává často ..

7
00:00:45,904 --> 00:00:48,539
.. máš námořní značku.

8
00:00:48,607 --> 00:00:50,675
No, to je divné.

9
00:00:50,742 --> 00:00:52,910
Není to vůbec divné.

10
00:00:52,978 --> 00:00:55,046
Kontrola visaček!

11
00:00:55,113 --> 00:00:56,514
Nevím kam si myslí, že

12
00:00:56,582 --> 00:00:58,166
by kdokoli odešel.

13
00:01:00,219 --> 00:01:02,753
Paní Smithová ... přítomna.

14
00:01:02,821 --> 00:01:06,257
Pan Yusef Afzal

15
00:01:06,308 --> 00:01:07,592
je pod dohledem

16
00:01:07,659 --> 00:01:09,343
naprosto kvalifikované
Rose Carlyleové.

17
00:01:09,428 --> 00:01:11,229
Ano.
Promiňte, Edwarde?

18
00:01:11,296 --> 00:01:12,997
- Edgare.
- Edgare.

19
00:01:13,065 --> 00:01:14,932
Hm, musím zavolat příteli ..

20
00:01:14,983 --> 00:01:16,501
tedy, kolegovi.

21
00:01:16,568 --> 00:01:18,352
Ničeho se nedotýkejte.

22
00:01:18,437 --> 00:01:20,071
Jasné?

23
00:01:20,138 --> 00:01:21,772
Tady nikdy nemám signál.

24
00:01:21,824 --> 00:01:22,874
Na co bych tu sahal?

25
........