1
00:00:05,464 --> 00:00:07,466
U nás doma mal každý prácu.

2
00:00:08,133 --> 00:00:10,636
Práca môjho otca bola platiť účty.

3
00:00:11,512 --> 00:00:13,263
- Som hladná.
- Je mi zima.

4
00:00:13,472 --> 00:00:14,723
Ja som hladný a je mi zima.

5
00:00:15,307 --> 00:00:16,683
Zjedz kúsok krekru.

6
00:00:16,683 --> 00:00:17,976
Tvoj otec už ide.

7
00:00:20,437 --> 00:00:21,605
Mám peniaze.

8
00:00:24,608 --> 00:00:28,487
Práca mojej mamy bola uržiavať
deti a dom v poriadku.

9
00:00:28,612 --> 00:00:29,613
Chlapče...

10
00:00:29,738 --> 00:00:32,199
prestaň tu všade nechávať
svoje ponožky.

11
00:00:32,282 --> 00:00:33,534
Chlapče, umy podlahu.

12
00:00:34,243 --> 00:00:35,827
Dievča, uprac stôl.

13
00:00:36,328 --> 00:00:37,412
Dobrá práca, zlato.

14
00:00:38,288 --> 00:00:40,249
Ako deti sme mali len jednu prácu:

15
00:00:40,624 --> 00:00:42,960
chodiť do školy a nosiť
slušné známky.

16
00:00:43,418 --> 00:00:44,753
Ahoj, mami.
Ľúbim ťa.

17
00:00:45,504 --> 00:00:46,630
Majte sa dobre.

18
00:00:46,630 --> 00:00:48,090
Neprídte domov hlúpi.

19
00:00:48,298 --> 00:00:49,299
Neprídeme.

20
00:00:49,925 --> 00:00:51,552
Zvyčajne som dostal
dobrú známku

21
00:00:51,552 --> 00:00:54,429
len za rozprávanie o
doktorovi Martinovi Lutherovi Kingovi.

22
00:00:54,972 --> 00:00:57,099
Konečne slobodní,
konečne slobodní.

23
00:00:57,808 --> 00:01:00,310
Vďaka všemohúcemu bohu,
že sme konečne slobodní.
........