1
00:00:04,546 --> 00:00:06,465
Bol to rok, čo ma mama poslala

2
00:00:06,465 --> 00:00:09,092
na Coreonskú základnú
kvôli lepšiemu vzdelaniu.

3
00:00:09,218 --> 00:00:10,219
Magor.

4
00:00:10,260 --> 00:00:12,971
Oh, jasné, že som dostával
lepšie vzdelanie.

5
00:00:13,180 --> 00:00:14,973
Vzdelanie v trápení.

6
00:00:17,684 --> 00:00:19,144
Mal som už dosť mojich hodin.

7
00:00:19,394 --> 00:00:22,773
Inga, binga, binga, bunga.

8
00:00:23,899 --> 00:00:26,276
Chris, z akého kmeňa pochádzaš?

9
00:00:26,652 --> 00:00:27,736
Ja neviem!

10
00:00:27,819 --> 00:00:29,530
Stále som mal málo spánku.

11
00:00:29,530 --> 00:00:31,365
- Brú, mami.
- Brú, zlatko.

12
00:00:32,157 --> 00:00:34,826
Chris, zdvihni zadok!
Je čas ísť do školy.

13
00:00:36,203 --> 00:00:38,247
A najhoršie zo všetkého:
všetci ma nenávideli.

14
00:00:38,956 --> 00:00:39,915
Nenávideli ma deti.

15
00:00:40,832 --> 00:00:42,042
Nenávideli ma učitelia.

16
00:00:43,001 --> 00:00:44,711
Ešte aj kuchárky ma nenávideli.

17
00:00:45,045 --> 00:00:48,632
Jediná dobrá vec, ktorá sa mi na
Corleone stala, bolo stretnutie Grega.

18
00:00:48,674 --> 00:00:50,300
Hej, chceš ísť do herne?

19
00:00:50,300 --> 00:00:52,553
- Majú tam Pacmana.
- Nemám to tam rád.

20
00:00:52,594 --> 00:00:54,471
Ahoj.
Ty si Chris, že?

21
00:00:54,930 --> 00:00:56,181
Hej, prečo?

22
00:00:56,431 --> 00:00:58,934
Len som ti chcela povedať,
že je to nespravodlivé

23
00:00:58,934 --> 00:01:00,602
ako sa všetci k tebe správajú.
........