1
00:00:00,858 --> 00:00:02,312
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,613 --> 00:00:04,254
Kimber se pohřešuje.

3
00:00:04,875 --> 00:00:07,095
Lidi z Pobřežní stráže si myslí,
že je mrtvá.

4
00:00:08,546 --> 00:00:10,799
Nevím, co mám dělat.

5
00:00:12,400 --> 00:00:16,915
Pokud mi tu plastiku uděláte,
zaplatím vám 300 000 dolarů.

6
00:00:17,251 --> 00:00:20,405
Pane Perezi.
Kdy se vám to hodí?

7
00:00:20,522 --> 00:00:25,512
Já jsem Escobar Gallardo,
bývalý šéf Silvia Pereze.

8
00:00:26,658 --> 00:00:29,948
Silvio připravil mou dceru o nevinnost.

9
00:00:29,951 --> 00:00:32,774
Váš bratr říkal, že se vyspal
s šéfovou dcerou. Kolik jí bylo?

10
00:00:32,775 --> 00:00:34,519
Bylo jí šest.

11
00:00:40,807 --> 00:00:42,788
Povězte mi, co se vám...

12
00:00:43,559 --> 00:00:46,100
- Kolik že vám je?
- Patnáct.

13
00:00:46,434 --> 00:00:48,050
Ano, to jsem si myslel.

14
00:00:48,051 --> 00:00:51,806
Promiňte, ale jakýkoliv chirurgický zákrok
vyžaduje přítomnost rodičů nezletilého.

15
00:00:51,807 --> 00:00:55,997
- Přijde sem dnes vaše matka?
- Jen pokud umíte oživovat mrtvé.

16
00:00:57,250 --> 00:00:58,300
Promiňte.

17
00:00:58,301 --> 00:01:01,396
Jste přesně takový,
jak vás můj otec popisoval.

18
00:01:04,338 --> 00:01:07,796
- A váš otec je?
- V pekle. S ní.

19
00:01:07,797 --> 00:01:11,391
Pokud je něco pravdy na tom,
co říkaly jeptišky v katolické škole.

20
00:01:12,831 --> 00:01:14,796
Tvrdí, že vypadám jako on.

21
00:01:16,767 --> 00:01:18,806
Já jsem Aurelia Gallardová.

22
00:01:20,277 --> 00:01:22,498
Dcera Escobara Gallarda.

23
........