1
00:00:01,043 --> 00:00:03,545
Dříve

2
00:00:03,711 --> 00:00:05,611
<i>Andělé musí
něco dělat, ne?</i>

3
00:00:05,621 --> 00:00:06,970
<i>Teď,</i> když jsme
odložili Apokalypsu?

4
00:00:06,980 --> 00:00:09,934
Raphael a <i>jeho spojenci,
chtějí, aby vládl Nebi.</i>

5
00:00:09,944 --> 00:00:14,039
<i>Já... a mnoho dalších... poslední věcí,
kterou chceme je, aby převzal nadvládu.</i>

6
00:00:14,049 --> 00:00:15,773
Mluvíš o
občanský válce.

7
00:00:15,783 --> 00:00:16,804
Balthazar.

8
00:00:16,814 --> 00:00:18,316
Tak rád tě
znova vidím.

9
00:00:18,326 --> 00:00:20,317
Tys ukradl...
Mojžíšovu berlu.

10
00:00:20,327 --> 00:00:22,393
Já ukradnul...
hodně věcí.

11
00:00:22,545 --> 00:00:23,554
Potřebuju ty zbraně.

12
00:00:23,564 --> 00:00:24,858
To po mě nechtěj.

13
00:00:24,868 --> 00:00:27,029
Jestli porazíme Raphaela,
skončíme to!

14
00:00:27,139 --> 00:00:28,615
Řekni, uh, Raphaelu...

15
00:00:29,535 --> 00:00:31,041
...ať mi políbí.

16
00:00:31,453 --> 00:00:32,404
Hej!

17
00:00:33,995 --> 00:00:35,014
Ne.

18
00:00:38,499 --> 00:00:39,255
Tak nazdar příště.

19
00:00:39,265 --> 00:00:40,490
Musím si zavolat.

20
00:00:40,500 --> 00:00:42,907
- Mám mobil, z něho můžeš.
- To není takový druh hovoru.

21
00:00:42,909 --> 00:00:44,276
Ugh!

22
00:00:46,780 --> 00:00:47,880
Ano, otče.

23
00:00:48,325 --> 00:00:49,262
........