1
00:00:00,368 --> 00:00:03,661
Cassi... Vím o tobě.
Vím, kdo jsi. Co jsi.

2
00:00:03,720 --> 00:00:06,200
On ho zabije, Cassi!

3
00:00:06,200 --> 00:00:08,520
Když jsem vás potkal,
byla to nejlepší věc mého života.

4
00:00:08,520 --> 00:00:11,120
- Dal jste mi tenhle život.
- A bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí,
které jsem kdy udělal.

5
00:00:11,120 --> 00:00:12,440
Znovu mám na rukou krev.

6
00:00:12,440 --> 00:00:13,600
Co ode mě chceš, Rudi?

7
00:00:13,600 --> 00:00:16,440
Chci ti říct z očí do očí,
že tě jednoho dne zničím.

8
00:00:16,440 --> 00:00:18,200
Nepotřebujeme teď nikoho jiného,
než sebe.

9
00:00:18,200 --> 00:00:20,400
A jednoho dne sem nakráčíme

10
00:00:20,400 --> 00:00:22,640
- a pomstíme se.
- Dva klony,

11
00:00:22,640 --> 00:00:24,360
jeden mrtvý, druhého jsme zajali.

12
00:00:24,360 --> 00:00:26,240
Nevím, proč jsme vás parchanty
vůbec nechali žít.

13
00:00:26,240 --> 00:00:28,720
Nezabili jsme vaše děti,
ale něco jiného ano.

14
00:00:28,720 --> 00:00:32,680
- Pořád je mnoho věcí, které o tomto místě nevíte.
- Proč by Josie Hunterová napadla vlastní lidi??

15
00:00:32,680 --> 00:00:35,320
- Byly tam dvě!
- Nechme si to prostě pro sebe.

16
00:00:35,320 --> 00:00:39,920
Ty fosilie, cos našla, byli hominidé.
Co když je něco zničilo?

17
00:00:52,960 --> 00:00:55,800
Nikdy se nezmění.

18
00:00:55,800 --> 00:00:58,000
Ani se nemohou nikdy změnit.

19
00:01:00,040 --> 00:01:02,120
Nezaslouží si přežít.

20
00:01:19,160 --> 00:01:20,520
Kdo jste?

21
00:01:25,160 --> 00:01:27,480
Rozumíte, co říkám?

22
00:01:32,800 --> 00:01:34,880
Kolik toho víte?

........