1
00:00:16,350 --> 00:00:17,909
- Co děláš?
- Co je?

2
00:00:18,712 --> 00:00:20,300
Mám problém s rohem.

3
00:00:21,549 --> 00:00:23,318
Proč vůbec musím hrát
na hudební nástroj?

4
00:00:23,318 --> 00:00:25,740
Každý na Hollywood Arts
musí hrát na hudební nástroj.

5
00:00:25,740 --> 00:00:28,248
No, já zpívám.
Moje hrdlo je můj hudební nástroj.

6
00:00:28,248 --> 00:00:29,241
Hraju na hrdlo.

7
00:00:30,469 --> 00:00:32,865
- To se nepočítá.
- A zní to nechutně.

8
00:00:35,369 --> 00:00:36,905
Proč sis vybrala zrovna lesní roh?

9
00:00:36,905 --> 00:00:40,002
Nevím, mám ráda francouzské
hranolky, francouzský chléb...

10
00:00:40,002 --> 00:00:42,370
Jednou když jsem seděla v restauraci
a jedla francouzský chléb,

11
00:00:42,370 --> 00:00:45,041
začala jsem se smát,
a pak jsem se začala dusit.

12
00:00:45,041 --> 00:00:48,282
Takže ta paní, co vedla
restauraci, mě vyhnala pryč.

13
00:00:51,616 --> 00:00:53,344
Tak zahraj něco na ten roh.

14
00:00:53,344 --> 00:00:56,175
Jo, zahraj funky hudbu, běloško.

15
00:00:56,175 --> 00:00:57,608
Víš, jsem napůl latinka.

16
00:00:57,608 --> 00:00:59,748
Tak to rozjeď, mučačo.

17
00:01:08,982 --> 00:01:10,581
Myslím, že je to rozbitý.

18
00:01:11,916 --> 00:01:13,447
Ukaž, já to spravím.

19
00:01:26,457 --> 00:01:28,760
Není to rozbitý.

20
00:01:50,141 --> 00:01:52,361
<i><b>VICTORIOUS
1x03 Scénický souboj</b></i>

21
00:01:59,725 --> 00:02:03,200
Titulky: Anolbofis
anolbofis@gmail.com

22
00:02:45,098 --> 00:02:48,200
Becku! Hej, hej, kluci!

23
........