1
00:00:01,033 --> 00:00:04,167
Dnes v noci, během posledního
dílu "Drawn Together" této sezóny

2
00:00:04,300 --> 00:00:07,701
se 8 jejich obyvatelům změní navždy život,

3
00:00:08,101 --> 00:00:09,334
když nastane…

4
00:00:09,468 --> 00:00:11,301
obrovský zvrat!

5
00:00:11,935 --> 00:00:13,901
Co se děje?

6
00:00:14,135 --> 00:00:15,268
1 DŮM

7
00:00:15,468 --> 00:00:16,168
Princezna Clara

8
00:00:16,302 --> 00:00:17,702
Wooldoor Sockbat

9
00:00:17,835 --> 00:00:19,002
Foxxy Love

10
00:00:19,135 --> 00:00:20,335
8 kreslených postav

11
00:00:20,469 --> 00:00:21,435
Toot Braunstein

12
00:00:21,569 --> 00:00:22,369
Ling Ling

13
00:00:22,502 --> 00:00:23,469
Xandir

14
00:00:23,602 --> 00:00:24,402
1 000 000 Kamer

15
00:00:24,536 --> 00:00:25,503
Spanky Ham

16
00:00:25,636 --> 00:00:26,636
Captain Hero

17
00:00:26,769 --> 00:00:28,870
"Drawn Together"

18
00:00:30,803 --> 00:00:33,937
Život před kamerami nám všem
začal pěkně lézt na mozek.

19
00:00:34,737 --> 00:00:37,304
Drobné věci, věci, kterým jsme se smáli,

20
00:00:37,437 --> 00:00:38,771
jako azbest ve stěnách.

21
00:00:39,004 --> 00:00:40,537
Teď byly nepříjemné.

22
00:00:42,371 --> 00:00:44,904
A co bylo horší, začali jsme se vzájemně napadat.

23
00:00:45,271 --> 00:00:48,205
Takže ho tam jentak necháš, ty zmrde?

24
00:00:48,472 --> 00:00:49,305
Seber to!

25
00:00:49,438 --> 00:00:51,272
........