1
00:00:00,000 --> 00:00:04,000
{\a6}Do češtiny přeložil J-D (j-dawe) pro titulky.cz

2
00:00:04,001 --> 00:00:05,001
{\a6}Do češtiny přeložil J-D (j-dawe) pro titulky.cz

3
00:00:00,410 --> 00:00:01,000
Všichni...

4
00:00:02,230 --> 00:00:04,160
Všichni zahynuli!

5
00:00:07,710 --> 00:00:13,050
Dnešek je dnem obrovského zmaru.

6
00:00:17,170 --> 00:00:19,350
Je pro nás již neúnosné tolerovat shóguna.

7
00:00:43,230 --> 00:00:44,250
Lee...

8
00:00:46,500 --> 00:00:47,600
Soon...

9
00:00:49,390 --> 00:00:50,500
Shin...

10
00:00:53,760 --> 00:00:54,810
Lee!

11
00:00:55,540 --> 00:00:56,490
Soon!

12
00:00:56,650 --> 00:00:57,210
Shin!

13
00:01:00,000 --> 00:01:01,740
Ty bastarde!

14
00:01:04,820 --> 00:01:08,660
Lee Soon Shin. Lee Soon Shin.

15
00:01:12,270 --> 00:01:13,520
Střih!

16
00:01:14,670 --> 00:01:15,660
Výborně!

17
00:01:16,390 --> 00:01:17,090
<i>OK.</i>

18
00:01:17,910 --> 00:01:21,300
<i>- Všichni dobrá práce!
- Lee Soon Shin.</i>

19
00:01:21,520 --> 00:01:24,340
Lee Soon Shin. Lee Soon Shin.
- Všichni dobrá práce.

20
00:01:24,340 --> 00:01:25,420
<i>To bylo skvělé.</i>

21
00:01:27,060 --> 00:01:28,190
<i>Opravdu dobré.</i>

22
00:01:30,410 --> 00:01:31,310
<i>Moc dobré.</i>

23
00:01:50,110 --> 00:01:54,830
Co tady děláš, Seo Rin?

24
00:01:57,130 --> 00:01:59,020
Vypadá to, že režiséři i hrají.

25
00:02:03,940 --> 00:02:07,500
........