2
00:00:07,807 --> 00:00:10,469
Oh, Governére, Kapitáne.

3
00:00:11,211 --> 00:00:12,803
Ráda vás vidím.

4
00:00:12,879 --> 00:00:16,747
<i>Vás vidět je
vždy potěšením, madam.</i>

5
00:00:17,083 --> 00:00:19,313
A co vás přivádí
do doků, Emilie?

6
00:00:19,386 --> 00:00:21,946
Jen kontroluji jednu z
mých zásilek. A vy?

7
00:00:22,022 --> 00:00:24,991
My jsme zde, abychom přivítali
našeho nejprestižnějšího hosta.

8
00:00:25,058 --> 00:00:26,548
Oh? A jak vypadá
ten host?

9
00:00:26,626 --> 00:00:29,151
Tak to je problém ho popsat.

10
00:00:29,229 --> 00:00:32,960
Víte, on je nejslavnějším
špiónem v celé Francii.

11
00:00:33,033 --> 00:00:35,433
Slavný špión, jak užitečné.

12
00:00:35,635 --> 00:00:39,571
On je mistr přestrojení.
Nelze ho rozpoznat v davu.

13
00:00:39,739 --> 00:00:41,707
Tohle musí být on.

14
00:00:46,112 --> 00:00:49,206
Neříkejte mi vaše významné místodržitelství,

15
00:00:49,282 --> 00:00:53,878
že jste vystoupil na veřejnost,jen aby
jste pozdravil francouzského sluhu.

16
00:00:57,624 --> 00:01:01,458
<i>Nesmysl, vaše pověst vás
předchází, pane Martine,</i>

17
00:01:01,528 --> 00:01:04,156
jestli je to vskutku
vaše skutečné jméno.

18
00:01:05,498 --> 00:01:10,458
<i>Ale kde jsou mé způsoby? Dovolte mi
představit Madam Emilii Rothschild.</i>

19
00:01:10,537 --> 00:01:12,562
Ona je jedna z našich
místních vývozců

20
00:01:12,639 --> 00:01:15,733
a říká se že mluví téměř
tolika jazyky jako vy.

21
00:01:15,875 --> 00:01:17,240
Oh, vážně?

22
00:01:19,145 --> 00:01:22,603
(MLUVENÍ HATMATILKOU)

23
00:01:23,650 --> 00:01:27,245
(MLUVENÍ HATMATILKOU)
........