1
00:00:00,003 --> 00:00:06,000
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:10,536 --> 00:00:15,036
"Vítězství bez cti je prázdné."

3
00:00:16,696 --> 00:00:18,840
<i>Uvězněni za nepřátelskými liniemi!</i>

4
00:00:19,114 --> 00:00:22,116
<i>Mistr Jedi Even Piell a kapitán Tarkin,
jimž byly svěřeny důležité informace,</i>

5
00:00:22,350 --> 00:00:26,788
<i>zásadní pro republikovou válečnou
strategii, byli zajati separatisty.</i>

6
00:00:27,522 --> 00:00:31,324
<i>Elitní útočný tým vedený Obi-Wanem
Kenobim a Anakinem Skywalkerem</i>

7
00:00:31,458 --> 00:00:35,061
<i>přistál na planetě Lola Sayu
a infiltroval věznici.</i>

8
00:00:35,230 --> 00:00:41,732
<i>Tým zachránil mistra Piella a Tarkina, ale
zlý velitel věznice Osi Sobeck je pronásledoval.</i>

9
00:00:42,037 --> 00:00:44,672
<i>Během útěku byla jejich loď zničena.</i>

10
00:00:44,947 --> 00:00:50,118
<i>Nyní se naši hrdinové zoufale snaží uniknout
z pasti, kterou Citadela představuje....</i>

11
00:00:55,357 --> 00:00:56,558
Cesta je volná!

12
00:01:01,223 --> 00:01:02,657
Jaký je náš další krok?

13
00:01:02,791 --> 00:01:05,126
Budeme se muset z
tohohle šutru probojovat.

14
00:01:05,160 --> 00:01:08,527
Kontaktuj Radu. Zjisti, kdy
nás plánují vysvobodit.

15
00:01:08,664 --> 00:01:09,698
Já se o to postarám.

16
00:01:14,036 --> 00:01:16,971
Mistře Pielle. Rád vás
vidím živého, příteli.

17
00:01:17,005 --> 00:01:18,708
Nápodobně, mistře Windu.

18
00:01:19,042 --> 00:01:24,278
Překazili naši únikovou cestu a
blíží se k nám několik oddílů droidů.

19
00:01:24,713 --> 00:01:26,481
Kdy můžeme očekávat váš přílet?

20
00:01:26,815 --> 00:01:28,783
Mistr Plo už je na cestě.

21
00:01:29,017 --> 00:01:32,153
Výsadkové lodě dorazí,
aby vyzvedly vás a vaše muže,

22
00:01:32,587 --> 00:01:36,622
nezdržujte se však, pouze malou skulinu
jako příležitost budeme mít.

........