1
00:00:02,000 --> 00:00:04,000
<i>Před třemi týdny.</i>

2
00:00:27,765 --> 00:00:29,365
Potřebuju, aby jste to chápali.

3
00:00:29,440 --> 00:00:31,441
Potřebuju, aby jste se dostali ještě dál.

4
00:00:31,475 --> 00:00:34,910
Tito nelegální mimozemšťani
nám kradou naše práce.

5
00:00:34,944 --> 00:00:36,712
Vyhýbají se daním.

6
00:00:36,746 --> 00:00:38,080
A jako spousty dalších

7
00:00:38,115 --> 00:00:40,349
vystrkují své nosy navzdory

8
00:00:40,383 --> 00:00:42,648
pravdě, spravedlnosti
a Americkému způsobu.

9
00:00:50,254 --> 00:00:52,621
Je čas se odhlásit,

10
00:00:52,656 --> 00:00:56,625
ale velké poděkování patří
mým věrným posluchačům.

11
00:00:56,660 --> 00:00:59,195
Jsme malí, ale jsme hlasití.

12
00:00:59,229 --> 00:01:03,166
Loučí se s vámi Gordon Godfrey,
dobrou noc všem.

13
00:01:03,200 --> 00:01:05,201
Bojujme za Americký sen.

14
00:01:20,110 --> 00:01:21,177
Aah!

15
00:01:31,415 --> 00:01:33,717
Nebudete zachráněni.

16
00:01:33,751 --> 00:01:38,087
Nevkládejte svou víru
do této hrdinské hrozby.

17
00:01:38,122 --> 00:01:43,389
Napsal jsem tuto knihu,
protože se obávám o náš národ,

18
00:01:43,424 --> 00:01:46,825
jsem vyděšený za nevinné
lidi v tomto státě,

19
00:01:46,859 --> 00:01:49,460
kteří spoléhají na tyto strážce,

20
00:01:49,494 --> 00:01:51,728
že je pozvednou z temnoty...

21
00:01:51,762 --> 00:01:53,996
z temnoty a na světlo.

22
00:01:56,099 --> 00:01:58,800
Ale tito podvodníci žijí ve stínech.

23
00:01:58,834 --> 00:02:02,769
Tyto kreatury se krčí v temných
rozích naší společnosti.

........