1
00:00:00,101 --> 00:00:01,501
<i>V předchozích dílech Smallville...</i>

2
00:00:01,592 --> 00:00:02,894
Nikdy mi to neřekne, že?

3
00:00:02,994 --> 00:00:03,918
Jsem Skvrna.

4
00:00:04,140 --> 00:00:05,318
A pořád ti to nevadí?

5
00:00:05,461 --> 00:00:06,511
Děláš si ze mě srandu?

6
00:00:06,725 --> 00:00:07,926
Co ti trvalo tak dlouho?

7
00:00:08,677 --> 00:00:10,345
- Tati.
- Generále Lane.

8
00:00:10,396 --> 00:00:12,814
Jsem vysoce postavený vojenský
poradce nového zákona,

9
00:00:12,848 --> 00:00:14,030
"Zákon o Registraci Maskovaných".

10
00:00:14,134 --> 00:00:15,985
Hledáte nepřátele tam, kde nejsou.

11
00:00:17,903 --> 00:00:19,470
Jen co jste vy ohrožený,

12
00:00:19,488 --> 00:00:21,573
práva ostatních letí ven oknem?

13
00:00:21,607 --> 00:00:24,416
To je signál Sebevražedné Jednotky,
na čele s Rickem Flagem.

14
00:00:24,516 --> 00:00:26,033
Všichni jste bojovníci za svobodu.

15
00:00:26,362 --> 00:00:28,196
Amerika se otočí proti nám.

16
00:00:28,247 --> 00:00:30,448
Víc superhrdinů
přestoupí na moji stranu.

17
00:00:32,918 --> 00:00:34,252
Jsem Green Arrow.

18
00:00:34,286 --> 00:00:35,787
Co vás inspirovalo k tomu, aby
jste se maskoval jako lukostřelec?

19
00:00:35,821 --> 00:00:37,338
Máte sakra pravdu, že jsem hrdina.

20
00:00:37,373 --> 00:00:38,957
A nejsem v tom sám.

21
00:00:38,991 --> 00:00:40,592
Jménem Arthur Curry.

22
00:00:40,626 --> 00:00:42,877
Hranice překročena.
Postupujeme k cíli.

23
00:00:42,928 --> 00:00:46,097
Nevkládejte svou důvěru
do těchto hrdinů.

24
........