1
00:00:09,329 --> 00:00:11,747
Promiň! Omlouvám se.

2
00:00:11,782 --> 00:00:13,699
Vysela jsem na telefonu s Majorem,

3
00:00:13,733 --> 00:00:14,900
pak Tess
posunula uzávěrku,

4
00:00:14,918 --> 00:00:16,419
ale já vím, že jsme řekli v 8:00,
takže já -

5
00:00:16,453 --> 00:00:17,920
Přesně na čas...

6
00:00:17,955 --> 00:00:19,255
<i>Pro tebe.</i>

7
00:00:20,674 --> 00:00:23,459
No, vsadím se, že ani ty bys nemohl běžet
v těchto podpatcích rychleji.

8
00:00:23,510 --> 00:00:25,244
Nevypadal bych tak dobře.

9
00:00:25,262 --> 00:00:27,880
Co bys řekla, že bysme vzali
tvoje boty a můj sportovní plášť

10
00:00:27,915 --> 00:00:29,365
a jeli na dobrou večeři?

11
00:00:29,399 --> 00:00:31,701
Smallville,
ty nemáš sportovní plášť.

12
00:00:36,773 --> 00:00:38,140
Pochlub se!

13
00:00:38,192 --> 00:00:39,192
<i>Poslechni, proč nezajdeme</i>

14
00:00:39,226 --> 00:00:40,926
na jídlo
do nového místa?

15
00:00:40,944 --> 00:00:43,062
Myslíš místo,
které vyžaduje rezervaci

16
00:00:43,096 --> 00:00:44,514
šest měsíců předem?

17
00:00:44,548 --> 00:00:46,765
To je krásná myšlenka, Romeo,
ale nikdy nedostaneme stůl.

18
00:00:48,132 --> 00:00:49,324
Nikdy nebudeme vědět
dokud se nezeptáme

19
00:00:49,469 --> 00:00:50,486
a já doufám v odpověď "ano".

20
00:00:51,833 --> 00:00:53,601
Víš ty co?
Dokonce, i kdybychom měli štěstí

21
00:00:53,635 --> 00:00:54,635
chytit zrušenou rezervaci

22
00:00:54,669 --> 00:00:56,303
s VRA
"žádná sranda" politikou,

23
........