1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
České titulky Lagardere 03/11
<i>Překlad na asijskou verzi (cca 1:19)</i>

2
00:00:15,000 --> 00:00:19,000
S H A O L I N A B B O T

3
00:00:21,168 --> 00:00:23,659
Jedna.

4
00:00:23,770 --> 00:00:25,761
Dva.

5
00:00:25,872 --> 00:00:26,998
Tři.

6
00:00:27,574 --> 00:00:28,768
Čtyři.

7
00:00:29,643 --> 00:00:30,905
Pět.

8
00:00:31,278 --> 00:00:32,677
Šest.

9
00:00:32,779 --> 00:00:34,212
Sedm.

10
00:00:34,314 --> 00:00:35,906
Osm.

11
00:00:36,016 --> 00:00:37,313
Přestaňte.

12
00:00:46,426 --> 00:00:48,724
Bratře Č' Šane,
opat tě chce vidět.

13
00:01:38,145 --> 00:01:40,375
Zdravím, opate.

14
00:01:41,681 --> 00:01:45,378
Č' Šane, jsi mnichem
už od útlého dětství.

15
00:01:45,485 --> 00:01:47,544
Jak dlouho už jsi v klášteře?

16
00:01:47,654 --> 00:01:50,919
Od šesti let, je to už dvacet let.

17
00:01:51,024 --> 00:01:52,582
Po léta mniši v tomto klášteře...

18
00:01:52,692 --> 00:01:57,561
...cvičí bojová umění,
aby mohli čelit Čchingům, ...

19
00:01:57,664 --> 00:02:00,656
...ale nemáme dostatek zbraní.

20
00:02:00,767 --> 00:02:04,669
Čchingové zakázali lidem
držení jakýchkoliv zbraní, ...

21
00:02:04,771 --> 00:02:07,672
...proto si je
musíme sami vyrobit.

22
00:02:07,774 --> 00:02:11,437
Dávám ti úkol,
jít do chrámu Wen Šu.

23
00:02:11,545 --> 00:02:14,673
Sejdeš se tam
s mnichem Wu Čchenem, ...

........