1
00:00:11,600 --> 00:00:15,400
LITTLE CREEK RESERVIOR, VA

2
00:00:21,700 --> 00:00:23,600
Poběž, pejsku! Poběž.

3
00:00:23,700 --> 00:00:24,900
Chlapík!

4
00:00:27,500 --> 00:00:29,100
Poběž!

5
00:00:31,100 --> 00:00:33,000
Pojď,pojď!

6
00:00:39,800 --> 00:00:43,500
Straussová, přijedu ještě dnes odpoledne.

7
00:00:45,200 --> 00:00:48,400
Tak to odlož, budu tam ve 14:30.

8
00:00:49,400 --> 00:00:50,600
Paráda! Hodnej kluk!

9
00:00:50,700 --> 00:00:53,000
Přines!.

10
00:01:53,000 --> 00:01:55,800
Já ti vážně nerozumím,Davide.

11
00:01:55,800 --> 00:01:59,100
Čemu nerozumíš, Erin?

12
00:01:59,700 --> 00:02:01,500
Jsi na odpočinku skoro 10 let.

13
00:02:01,500 --> 00:02:02,800
Útvaru chybí muž.

14
00:02:02,800 --> 00:02:04,800
Nabízím pomoc.

15
00:02:05,100 --> 00:02:08,100
Kolik jsi napsal knih?

16
00:02:08,200 --> 00:02:09,400
Sjezdil jsi svět.

17
00:02:09,400 --> 00:02:10,600
Přednášíš.

18
00:02:10,600 --> 00:02:13,400
Věnoval ses svému poradenství.

19
00:02:13,400 --> 00:02:15,200
Tvé jméno má nejlepší zvuk.

20
00:02:15,300 --> 00:02:17,900
Jo, jenomže mě to nudí.

21
00:02:18,000 --> 00:02:19,600
Nemohl bys teď vést tým.

22
00:02:19,600 --> 00:02:22,500
Vede ho agent Hotchner a musí dát souhlas.

23
00:02:22,500 --> 00:02:25,400
Se souhlasem nebude problém.

24
00:02:25,700 --> 00:02:29,100
Nastoupíš ale do podřízeného postavení.

25
00:02:29,100 --> 00:02:31,900
- To je otázka?
- Né, ta zní proč?
........