1
00:00:00,575 --> 00:00:04,595
Nic na světě se nevyrovná
tomu být mladý a zamilovaný.

2
00:00:04,630 --> 00:00:06,789
Dává vám to sílu dělat věci,

3
00:00:06,790 --> 00:00:09,402
ke kterým byste jindy neměli odvahu.

4
00:00:09,437 --> 00:00:15,305
Inspiruje vás to stát se
zranitelnými, dát v sázku své srdce.

5
00:00:22,140 --> 00:00:24,202
Dávat víc, než můžete dát.

6
00:00:28,615 --> 00:00:30,676
Mluvit tak procítěně o citech,

7
00:00:30,677 --> 00:00:34,991
jak jste si mysleli, že se to
dělá jen ve starých knihách a poezii.

8
00:00:38,208 --> 00:00:42,852
A může váš to přimět zapomenout
na všechno, kromě lásky samotné.

9
00:00:55,419 --> 00:00:58,354
Té jediné věci, pro
kterou stojí za to žít.

10
00:00:58,355 --> 00:01:01,740
Objektu vaší lásky.

11
00:01:23,143 --> 00:01:26,137
Co se děje? Nelíbí se ti to.
Nelíbí se ti to, že ne?

12
00:01:26,138 --> 00:01:28,844
Ne. Vůbec ne. Bylo to...

13
00:01:28,879 --> 00:01:31,408
Špatné? Opravdu hrozné?
Věděl jsem to.

14
00:01:31,443 --> 00:01:33,528
Neblázni.
Bylo to skvělé.

15
00:01:33,563 --> 00:01:37,270
Bylo to, chci říct, uprostřed
to bylo jako víření bubnů.

16
00:01:37,271 --> 00:01:38,671
Jako Tom Lacy, že jo?

17
00:01:38,706 --> 00:01:40,696
- Všimla sis toho?
- Jak bych nemohla?

18
00:01:41,949 --> 00:01:44,670
Bože, umíráš, že?
Jsi opravdu v rozpacích.

19
00:01:44,705 --> 00:01:49,692
Bylo to skvělé. Miluju to.
A skupina se z toho zblázní.

20
00:01:49,727 --> 00:01:52,130
Chceš to ukázat skupině?

21
00:01:52,165 --> 00:01:55,042
No jistě. Pojď sem.

22
00:02:42,251 --> 00:02:44,005
Můžu vám pomoct?

........