1
00:00:00,460 --> 00:00:03,320
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:03,320 --> 00:00:07,590
<i>Do 10. dne dvě velká zvířata
Russell Hantz a Boston Rob</i>

3
00:00:07,590 --> 00:00:10,020
<i>směřovaly každý jiným směrem.</i>

4
00:00:10,520 --> 00:00:12,720
<i>Rob našel imunitu.</i>

5
00:00:12,720 --> 00:00:16,750
Cink-cink. Tohle je skutečnost.
Žádná maškaráda.

6
00:00:16,750 --> 00:00:19,810
<i>A i když prohráli tři ze čtyř soutěží,</i>

7
00:00:19,810 --> 00:00:23,390
<i>dokázal si získat slepou
oddanost celého kmene,</i>

8
00:00:23,390 --> 00:00:25,120
<i>kromě Kristiny a Phillipa.</i>

9
00:00:25,120 --> 00:00:29,670
Musím se ho zbavit hned teď.
Sbohem, Robe.

10
00:00:30,280 --> 00:00:35,820
<i>Russell si dokázal získat loajalitu
pouze dvou, Kristy a Stephanie.</i>

11
00:00:35,820 --> 00:00:38,540
<i>A k imunitě se ani nepřiblížil.</i>

12
00:00:38,540 --> 00:00:40,130
Kde je imunita?

13
00:00:40,130 --> 00:00:43,100
<i>Zbytek Zapatery měl
na Russella tak spadeno,</i>

14
00:00:43,100 --> 00:00:45,260
<i>že se shodli,
že schválně prohrají,</i>

15
00:00:45,260 --> 00:00:47,580
<i>aby ho mohli poslat na ostrov Vykoupení,</i>

16
00:00:47,580 --> 00:00:50,000
<i>kde se utkal v souboji s Mattem.</i>

17
00:00:50,460 --> 00:00:52,670
Matt zůstává naživu!

18
00:00:52,670 --> 00:00:57,150
<i>Nejen že ho Matt porazil,
ale přivedl ho k slzám.</i>

19
00:00:57,980 --> 00:01:00,790
<i>Z ničeho nic Russell nadobro skončil.</i>

20
00:01:00,790 --> 00:01:03,200
Tohle je moje poslední hra.

21
00:01:03,200 --> 00:01:04,630
<i>Na poslední kmenové radě...</i>

22
00:01:04,630 --> 00:01:08,640
Kristino, na obou radách
jsi měla horkou půdu pod nohama.

23
00:01:08,640 --> 00:01:10,760
<i>... se Robova pozice ještě vylepšila,</i>
........