1
00:00:43,640 --> 00:00:46,560
- Kdy otevírají?
- Zítra odpoledne.

2
00:00:47,160 --> 00:00:50,580
Tak se pojďme večer pobavit.
Jestli nám to paní Hughesová dovolí.

3
00:00:50,590 --> 00:00:52,550
- Po večeři.
- Máš pravdu.

4
00:00:52,590 --> 00:00:53,780
Moc často sem nejezdí.

5
00:00:53,920 --> 00:00:57,080
- A nezůstávají dlouho.
- Co vy, pane Batesi?

6
00:00:57,200 --> 00:00:58,650
Proč ne?

7
00:00:59,720 --> 00:01:01,290
Támhle je lady Mary.

8
00:01:02,040 --> 00:01:04,380
Jděte napřed.
Uvidíme se doma.

9
00:01:04,880 --> 00:01:05,900
Dobře.

10
00:01:06,600 --> 00:01:07,930
Dobrý den, mylady.

11
00:01:08,720 --> 00:01:10,180
Je milostpaní v pořádku?

12
00:01:11,400 --> 00:01:13,190
Už se vzpamatovala z...?

13
00:01:15,240 --> 00:01:18,430
Jestli si myslíte, že se někdy vzpamatuje
z přenášení těla pana Pamuka

14
00:01:18,450 --> 00:01:19,970
z jedné části domu do druhé,

15
00:01:19,980 --> 00:01:21,490
tak ji vůbec neznáte.

16
00:01:22,360 --> 00:01:24,810
Nemyslela jsem to doslova.
Prostě...

17
00:01:26,130 --> 00:01:27,460
jestli už to přestala řešit.

18
00:01:27,520 --> 00:01:29,050
K tomu taky nedojde.

19
00:01:29,400 --> 00:01:31,110
Až zemře, rozříznou ji

20
00:01:31,120 --> 00:01:32,890
a najdou to vyryté na jejím srdci.

21
00:01:35,000 --> 00:01:36,040
A co vy?

22
00:01:36,840 --> 00:01:38,230
Co vaše srdce?

23
00:01:39,460 --> 00:01:40,660
Vy jste to ještě neslyšela?

24
........