7
00:01:47,999 --> 00:01:49,316
Co chcete?

8
00:01:49,342 --> 00:01:50,776
Přišel jsem si pro kufřík.

9
00:01:50,844 --> 00:01:52,111
Nemám klíč.

10
00:01:53,338 --> 00:01:55,073
To nebude problém.

11
00:01:55,082 --> 00:01:56,615
Luca...

12
00:01:56,683 --> 00:02:00,119
Přines mi sekeru.

13
00:02:01,688 --> 00:02:02,855
Vím, o co žádáte,

14
00:02:02,906 --> 00:02:05,891
jen si to budu muset promyslet.

15
00:02:05,942 --> 00:02:08,277
Prostě jen nevím, zda můžu.

16
00:02:08,361 --> 00:02:09,895
Je to má sestra.

17
00:02:09,946 --> 00:02:11,497
Hej všichni, můžete se
tu shromáždit?

18
00:02:11,564 --> 00:02:13,165
Máme další schůzi zaměstnanců.

19
00:02:13,233 --> 00:02:14,333
Lizzy, pojď sem.

20
00:02:14,400 --> 00:02:16,068
Dobře, musím jít.

21
00:02:16,119 --> 00:02:18,904
Promiň, mluvila jsem s prodejcem.

22
00:02:18,955 --> 00:02:21,207
Dobrá, vypadáto, že se Stevenem

23
00:02:21,258 --> 00:02:24,243
můžeme získat další práci
v hotelu, tentokrát ve Phoenixu,

24
00:02:24,311 --> 00:02:26,378
což znamená, že budeme cestovat
ještě víc.

25
00:02:26,446 --> 00:02:29,932
A někdo musí být ve vedení,
zatímco tu nebudeme.

26
00:02:30,016 --> 00:02:32,885
Takže jsme se rozhodli to
udělat oficiální.

27
00:02:32,953 --> 00:02:35,154
Povyšujeme Lizzy na našeho
nového kateringového manažera.

29
00:02:40,627 --> 00:02:42,194
Vážně?

30
00:02:42,262 --> 00:02:43,896
Jsi si tím jistá?

31
00:02:43,947 --> 00:02:45,097
........