1
00:00:00,001 --> 00:00:02,326
<i>V předchozím díle:</i>

2
00:00:02,326 --> 00:00:06,570
<i>Devět týmů závodilo z Tokia
v Japonsku do Lijiangu v Číně.</i>

3
00:00:06,570 --> 00:00:09,646
<i>Kent a Vyxsin řídili celou noc...</i>

4
00:00:09,646 --> 00:00:12,618
Na jakou dálnici
se to máme dostat?

5
00:00:12,618 --> 00:00:13,894
Nemůžu ani myslet.

6
00:00:13,894 --> 00:00:15,046
<i>a ráno.</i>

7
00:00:15,046 --> 00:00:17,167
Jeli jsme špatně celou dobu.

8
00:00:17,167 --> 00:00:20,081
<i>Zmeškali tak let do Číny.</i>

9
00:00:20,081 --> 00:00:22,226
Sbohem, Amazing Race!

10
00:00:23,069 --> 00:00:27,639
<i>Poté, co přiletěli pozdějším letadlem,
konečně uviděli další tým u zátarasu.</i>

11
00:00:27,639 --> 00:00:30,259
- Kent a Vyxsin jsou tu.
- Dobře.

12
00:00:30,259 --> 00:00:32,612
<i>Margie a Luke přišli první.</i>

13
00:00:32,612 --> 00:00:35,493
Margie a Luku,
jste první tým, který dorazil.

14
00:00:36,634 --> 00:00:38,202
<i>Ale neměli čas na oslavu.</i>

15
00:00:38,202 --> 00:00:39,697
Stále závodíte.

16
00:00:39,697 --> 00:00:42,414
- Ne!
- Stále závodíte.

17
00:00:42,962 --> 00:00:44,378
Ledvinka je pryč.

18
00:00:44,378 --> 00:00:48,234
<i>S šancí dohnat ztrátu se Kent a Vyxsin
dopustili potenciálně osudové chyby.</i>

19
00:00:48,234 --> 00:00:52,226
Už ji nikdy neuvidíš.
Jestli je v gondole tak je pryč.

20
00:00:52,226 --> 00:00:55,848
<i>Dají se dohromady
a vrátí se do závodu?</i>

21
00:00:55,848 --> 00:00:57,478
Zastavte ten autobus!

22
00:01:34,956 --> 00:01:39,414
přeložil fullrose16
časování BladeGun

23
00:01:39,414 --> 00:01:42,518
........