1
00:01:28,670 --> 00:01:32,260
Väzeň

2
00:02:14,579 --> 00:02:16,253
Tanec mŕtvych

3
00:02:17,970 --> 00:02:19,772
Kde to som?

4
00:02:20,817 --> 00:02:23,118
V osade.

5
00:02:23,176 --> 00:02:25,045
Čo chceš?

6
00:02:25,103 --> 00:02:27,049
Informácie.

7
00:02:27,098 --> 00:02:29,332
Na čej strane stojíš?

8
00:02:29,380 --> 00:02:31,364
To by bolo veľa rečí.

9
00:02:31,700 --> 00:02:33,962
My chceme informácie...

10
00:02:36,456 --> 00:02:38,124
informácie...

11
00:02:39,812 --> 00:02:41,729
Nedostanete ich.

12
00:02:45,737 --> 00:02:48,853
Po dobrom alebo po zlom...
dostaneme ich.

13
00:02:50,292 --> 00:02:51,883
Kto si ty?

14
00:02:51,931 --> 00:02:53,445
Nové číslo dva.

15
00:02:53,494 --> 00:02:56,370
Kto je číslo jedna?

16
00:02:56,409 --> 00:02:59,007
Ty si číslo šesť.

17
00:03:00,331 --> 00:03:04,492
Ja niesom číslo!
Som slobodný človek!

18
00:03:25,500 --> 00:03:27,801
Nemal by si toto robiť v nemocnici?

19
00:03:27,858 --> 00:03:31,002
- Viem čo robím.
- A čo číslo dva, súhlasila s tým?

20
00:03:31,051 --> 00:03:35,576
Ak budeme čakať na rozkazy,
nikdy sa nedočkáme výsledkov.

21
00:03:39,134 --> 00:03:42,125
Dúfam, že vieš čo robíš.

22
00:03:48,291 --> 00:03:50,889
Nemaj strach,
za chvíľu bude v poriadku.

23
00:03:50,928 --> 00:03:53,286
Vieš, že ak nejako poškodíš
číslo šesť...

24
00:03:53,325 --> 00:03:56,326
........