1
00:00:00,850 --> 00:00:06,500
<b><u>STAR WARS: Klonové války</u></b>

2
00:00:11,500 --> 00:00:16,150
<b><i>Tam, kde je vůle, je i cesta.</b></i>

3
00:00:17,300 --> 00:00:19,536
<i>Svět je obležen.</i>

4
00:00:19,537 --> 00:00:23,819
<i>Separatisté zahájili masivní útok proti planetě Ryloth.</i>

5
00:00:23,820 --> 00:00:26,534
<i>Blokáda smrtících bitevnívh lodí znemožnila jakoukoliv</i>

6
00:00:26,535 --> 00:00:29,249
<i>podporu pro zmenšující se obranu Republiky.</i>

7
00:00:29,250 --> 00:00:32,300
<i>Ta zatím udatně bojuje za pomoci bojovníka za svobodu,</i>

8
00:00:32,301 --> 00:00:35,105
<i>twi'leka Chama Syndully, který si udržuje</i>

9
00:00:35,106 --> 00:00:36,935
<i>svou víru v mistra Jedi Di a jeho muže,</i>

10
00:00:36,936 --> 00:00:40,800
<i>droidí armáda se přibližuje.</i>

11
00:01:02,025 --> 00:01:05,546
Mistře Jedi, došlo nám jídlo a voda

12
00:01:05,547 --> 00:01:08,215
a náš systém těžkých zbraní je vybitý.

13
00:01:08,216 --> 00:01:10,800
Kontaktuji naše síly na orbitě.

14
00:01:10,801 --> 00:01:13,288
Admirále Dao, tady je generál Di.

15
00:01:13,289 --> 00:01:17,190
Máme tady dole problémy, potřebujeme okamžitě podporu.

16
00:01:18,300 --> 00:01:22,263
Rozumím generále, ale momentálně vám nemůžu pomoci.

17
00:01:22,264 --> 00:01:25,300
Máme kriticky málo paliva a munice.

18
00:01:25,301 --> 00:01:30,848
Kontaktujte radu Jedi znovu!
Řekněte, že posily musí být odeslány neprodleně!

19
00:01:37,300 --> 00:01:41,854
Pokud pomoc nedorazí včas,
celá posádka na vnějším okraji bude vyhlazena.

20
00:01:41,855 --> 00:01:44,981
- Určite je něco, co ještě zvládnete...
- Hlavní reaktor byl zasažen, pane.

21
00:01:44,982 --> 00:01:48,264
Systém se hroutí. Uvízli jsme ve vesmíru.

22
00:01:48,265 --> 00:01:50,000
S lítostí Vám musím oznámit, že moje flotila

23
00:01:50,001 --> 00:01:53,288
už nebude schopna poskytovat ochranu vojsku na Rylothu.

24
00:01:53,289 --> 00:01:56,300
Opakuji mou žádost, aby byla pomoc vyslána okamžitě.

25
........