1
00:00:08,185 --> 00:00:09,274
Zůstaň na zemi.

2
00:00:18,926 --> 00:00:19,930
Je to na tobě--

3
00:00:20,038 --> 00:00:22,972
odejdi a nedostaneš na hubu.

4
00:00:31,296 --> 00:00:33,094
Měls zůstat na zemi, Jacku.

5
00:00:33,725 --> 00:00:34,799
Jacku!

6
00:00:35,494 --> 00:00:36,160
Jacku!

7
00:00:39,087 --> 00:00:39,786
Jacku!

8
00:00:41,102 --> 00:00:41,949
Hej, Jacku!

9
00:00:42,612 --> 00:00:43,488
Někdo tam je!

10
00:00:43,800 --> 00:00:45,587
Musíš... támhle...

11
00:00:45,639 --> 00:00:47,440
- Co?
- Támhle někdo je! Hele!

12
00:00:47,668 --> 00:00:48,658
Pomoc!

13
00:00:50,318 --> 00:00:52,658
Probudil jsem se a...
neumím plavat!

14
00:00:53,801 --> 00:00:54,737
Neumím plavat.

15
00:01:47,581 --> 00:01:48,510
Je to dobrý.

16
00:01:50,111 --> 00:01:51,073
Zhluboka dýchej.

17
00:01:51,497 --> 00:01:52,049
Dělej.

18
00:01:52,777 --> 00:01:53,529
Zhluboka dýchat.

19
00:01:54,104 --> 00:01:55,768
Dýchat...

20
00:01:58,651 --> 00:01:59,785
Zachránils jí?

21
00:02:01,231 --> 00:02:01,850
Co?

22
00:02:03,577 --> 00:02:05,905
Byla tam žena... snažil jsem se...

23
00:02:06,305 --> 00:02:07,221
Zachránils jí?

24
00:02:10,974 --> 00:02:12,012
Pomoc!

25
00:02:13,740 --> 00:02:14,701
........