1
00:00:15,809 --> 00:00:16,809
Hej.

2
00:00:20,893 --> 00:00:23,560
Prečo si s ňou, keď
vieš, že miluješ mňa?

3
00:00:40,915 --> 00:00:41,915
Si v poriadku?

4
00:00:42,758 --> 00:00:43,758
Áno.

5
00:00:43,788 --> 00:00:46,186
Asi som len ... sníval.

6
00:00:47,995 --> 00:00:51,900
HawthoRNe 2x09
"DOKONALÝ OBRÁZOK"

9
00:01:04,912 --> 00:01:06,922
- Ahoj! - Ahoj!
- Ako sa máš?

10
00:01:08,001 --> 00:01:09,454
Len som dosť unavená.

11
00:01:11,139 --> 00:01:13,085
- Ako sa má Isabel?
- Vieš, má sa dobre.

12
00:01:13,114 --> 00:01:14,969
Obvinenia stiahli,
čo je super, ...

13
00:01:14,987 --> 00:01:17,087
ale stále nemôže vidieť Mosesa.

14
00:01:17,413 --> 00:01:19,930
- Ako to zvláda? - Tak dobre,
akoby to zvládal ktokoľvek iný, ...

15
00:01:19,960 --> 00:01:21,782
ale je šťastná, že je zdravý.

16
00:01:22,298 --> 00:01:24,045
Dobré ráno, sestra Jackson.

17
00:01:24,397 --> 00:01:26,542
- Christina, môžete na slovíčko?
- Áno, iste.

18
00:01:26,572 --> 00:01:29,674
Je pravda, že ste strávili
celý deň mimo nemocnice ...

19
00:01:29,704 --> 00:01:31,676
a pomáhali ste detektívovi
zatknúť bezdomovkyňu?

20
00:01:31,706 --> 00:01:34,091
Volá sa Isabel. A áno.

21
00:01:34,773 --> 00:01:36,423
Ďakujem za váš záujem.

22
00:01:36,940 --> 00:01:39,282
Inšpekcia od spojenej komisie
môže prísť kedykoľvek.

23
00:01:39,312 --> 00:01:40,631
Nedajú nám varovanie.

24
00:01:40,787 --> 00:01:43,667
Ak tou inšpekciou neprejdeme
tak nemocnicu zatvoria.

25
........