1
00:00:01,760 --> 00:00:03,060
- Yeah, baby!
- Áno.

2
00:00:03,120 --> 00:00:04,960
Tak poď.

3
00:00:05,030 --> 00:00:07,430
- Wow.
- Clunker. Clunkville.

4
00:00:07,490 --> 00:00:09,500
- Chalani už to bude 45 minút.
- Yeah.

5
00:00:09,560 --> 00:00:11,230
Prosím už to trafte.

6
00:00:11,300 --> 00:00:12,470
- Yo, kámo.
- Hey, ders.

7
00:00:12,530 --> 00:00:15,200
Kto správí menšiu tvár?

8
00:00:15,270 --> 00:00:17,640
- Adam.
- Díky.

9
00:00:17,710 --> 00:00:19,440
- Presne tak, kámo.
- Aj tak nemáš byť na čo hrdý.

10
00:00:19,510 --> 00:00:21,110
Dĺžiš mi za to dolár,
alebo aj dva.

11
00:00:21,180 --> 00:00:22,910
Ešte jedna dôležitá vec.

12
00:00:22,980 --> 00:00:24,380
Viete čo to znamená
"sexting"?

13
00:00:24,450 --> 00:00:26,250
Jasné, počul som o tom.
Sexting, presne tak.

14
00:00:26,310 --> 00:00:27,710
Okay, super,
pretože si myslím...

15
00:00:27,780 --> 00:00:28,950
- Že som sa do toho poriadne dostal.
- Faaakt??

16
00:00:29,020 --> 00:00:30,220
No, zrejme, som stretol..

17
00:00:30,280 --> 00:00:31,180
..nejakú babu menom Annette,
včera večer.

18
00:00:31,250 --> 00:00:32,290
A bol som riadné spitý,

19
00:00:32,350 --> 00:00:34,320
takže si ju vlastne ani nepamätám,

20
00:00:34,390 --> 00:00:36,490
ale sextuje mi už celé ráno.

21
00:00:36,560 --> 00:00:38,060
A hovorí, "Čo sa ti stalo
včera večer?

22
00:00:38,130 --> 00:00:39,560
Si ma odkopol."
........