1
00:00:01,556 --> 00:00:05,858
Má nová kniha Skrytá realita
se zabývá velkou otázkou:

2
00:00:05,859 --> 00:00:09,145
Je náš vesmír
jediným vesmírem?

3
00:00:09,146 --> 00:00:12,412
Víte, mezi vědci,
jako jsem já, narůstá víra v to,

4
00:00:12,413 --> 00:00:15,775
že ten náš by mohl být
jen jedním z mnoha vesmírů,

5
00:00:15,776 --> 00:00:18,471
obývajících
jeden obří vesmír.

6
00:00:18,472 --> 00:00:20,779
Ve Skryté realitě
zkoumám tuto možnost,

7
00:00:20,780 --> 00:00:25,818
aniž bych předpokládal znalost
matematiky či fyziky na straně čtenáře.

8
00:00:25,819 --> 00:00:27,825
To se vážně povedlo.

9
00:00:28,943 --> 00:00:30,808
Jsem ráda, že jsi
mě k tomu přemluvil.

10
00:00:30,809 --> 00:00:34,773
Když tvrdě pracuješ, je někdy hezké
povyrazit si a dělat něco hloupého.

11
00:00:34,774 --> 00:00:36,864
Souhlasím.
Počkej, až uslyšíš,

12
00:00:36,865 --> 00:00:39,384
jak kvůli publiku zjednoduší
Wernera Heisenbergera.

13
00:00:39,385 --> 00:00:42,645
Budeš si připadat,
že sedíš v komediálním klubu.

14
00:00:42,646 --> 00:00:45,475
Na Heisenbergův princip
neurčitosti můžete nahlížet

15
00:00:45,476 --> 00:00:47,743
jako na zvláštní
jídelní lístek,

16
00:00:47,744 --> 00:00:49,524
který najdete v některých
čínských restauracích,

17
00:00:49,525 --> 00:00:52,929
kde jsou některá jídla ve sloupci A
a jiná jídla ve sloupci B,

18
00:00:52,930 --> 00:00:54,466
a když si objednáte
první jídlo ze sloupce A,

19
00:00:54,467 --> 00:00:57,461
nemůžete si objednat
odpovídající jídlo ze sloupce B.

20
00:00:57,462 --> 00:01:00,699
To je tak trochu
princip neurčitosti.

21
........