1
00:03:14,107 --> 00:03:16,617
NEAPOL

2
00:03:16,952 --> 00:03:19,951
Jeho Eminence,
kardinál Della Rovere,

3
00:03:19,952 --> 00:03:24,216
prosí o slyšení u Jeho královské
Výsosti krále Ferranta z Neapole

4
00:03:24,217 --> 00:03:28,038
a syna Jeho Výsosti,
prince Alfonsa.

5
00:03:28,284 --> 00:03:32,281
Vaše královské Veličenstvo,
dobrý princi.

6
00:03:47,325 --> 00:03:49,221
Neslyší vás.

7
00:03:50,164 --> 00:03:53,399
Je hluchý jako pařez.
Už léta.

8
00:03:57,442 --> 00:04:02,074
Kardinál přišel probrat sesazení
toho papeže Borgii, otče.

9
00:04:02,704 --> 00:04:06,745
Vzpomínáš si na Borgiu?
Ten ambiciózní Španěl.

10
00:04:10,266 --> 00:04:13,233
Jmenoval skutečný
vodopád kardinálů...

11
00:04:13,234 --> 00:04:15,480
Dá se říct
"vodopád kardinálů"?

12
00:04:16,291 --> 00:04:19,617
Jako hejno hus? Klubko koťat?
Armáda mravenců?

13
00:04:19,618 --> 00:04:21,079
Proč ne?

14
00:04:21,080 --> 00:04:23,870
Jmenoval skutečný vodopád kardinálů.

15
00:04:23,871 --> 00:04:26,725
Mezi nimi i svého syna.

16
00:04:28,158 --> 00:04:30,117
Svého syna.

17
00:04:30,936 --> 00:04:33,402
Cesare Borgia!
Pamatuješ si ho?

18
00:04:36,126 --> 00:04:37,622
Vidíte?

19
00:04:38,590 --> 00:04:40,373
Nic neslyší.

20
00:04:42,979 --> 00:04:46,377
Zdá se, že dobrý kardinál
Della Rovere uprchl.

21
00:04:48,192 --> 00:04:49,984
Kam, zajímalo by mě?

22
00:04:50,942 --> 00:04:53,378
Kamkoliv, kde najde spojence.

........