1
00:00:01,669 --> 00:00:04,670
Díl pátý

2
00:00:04,863 --> 00:00:06,063
<i>Nezapomeň, že máš</i>

3
00:00:06,097 --> 00:00:07,264
<i>dnes ráno v 11 schůzku...</i>

4
00:00:07,298 --> 00:00:09,400
Zamluvila jsi studio na devátou.

5
00:00:09,434 --> 00:00:10,701
<i>- Co tím myslíš, na devátou?</i>
- Ne na půl desátou.

6
00:00:10,736 --> 00:00:11,869
Nezapomeň.

7
00:00:11,904 --> 00:00:13,670
- Ne v deset...
<i>- Co tím chceš říct?</i>

8
00:00:13,704 --> 00:00:14,838
- Nerozumím.

9
00:00:14,872 --> 00:00:17,607
Dobře, devět hodin.

10
00:00:25,517 --> 00:00:29,486
- Pane Treviso?
- Ano? My se známe?

11
00:00:29,521 --> 00:00:32,756
Omlouvám se, že jsem vás vyděsila.
Jmenuji se Pierceová.

12
00:00:32,790 --> 00:00:34,724
Jednou už jsme se potkali.

13
00:00:34,759 --> 00:00:38,562
Myslím, že má dcera Veda
u vás studuje zpěv.

14
00:00:38,596 --> 00:00:41,098
Ano...

15
00:00:43,100 --> 00:00:45,501
No...

16
00:00:45,536 --> 00:00:50,039
z nějakého důvodu,

17
00:00:50,074 --> 00:00:52,408
se Veda rozhodla, že se na mě
již nebude vázat.

18
00:00:52,443 --> 00:00:56,745
I tak, byla jsem to já, kdo ji
už od počátku v hudbě podporoval...

19
00:00:56,780 --> 00:00:58,914
Takže i když si zvolila život
beze mě,

20
00:00:58,949 --> 00:01:02,351
mám pocit, že za její hudbu
jsem pořád zodpovědná já.

21
00:01:02,386 --> 00:01:03,752
Takže...

22
00:01:03,787 --> 00:01:07,190
do budoucna, pane Treviso,

23
00:01:07,224 --> 00:01:09,625
bych byla ráda, abyste posílal
........