1
00:00:03,099 --> 00:00:04,364
Po traumatu

2
00:00:05,183 --> 00:00:07,407
je tvé tělo na něj nejvíce zranitelné.

3
00:00:08,615 --> 00:00:10,343
Doba odezvy je kritická.

4
00:00:13,591 --> 00:00:15,534
Takže jste najednou obklopen lidmi...

5
00:00:15,535 --> 00:00:16,954
Běž. Bež. Máš to.

6
00:00:16,955 --> 00:00:18,794
Lékaři, zdravotní sestry...
Soustřeď se. Soustřeď se.

7
00:00:18,794 --> 00:00:19,941
Pojď, pojď, pojď.
Specialisti, technici.

8
00:00:19,941 --> 00:00:22,962
Jo, jo, jo. Bež.
Chirurgie je týmový sport...

9
00:00:23,975 --> 00:00:25,791
Každý se tlačí k cílové čáře.

10
00:00:25,792 --> 00:00:28,598
Fajn! V pořádku! Dobrá práce.
Jaj, prsty.

11
00:00:28,599 --> 00:00:31,495
Yeah. Yeah.
Dávat vás zpět dohromady.

12
00:00:32,459 --> 00:00:33,387
Oh.

13
00:00:34,958 --> 00:00:36,054
Okay. Je to v pořádku.

14
00:00:36,055 --> 00:00:37,190
Vy jste vycvičeni na váš mozek.

15
00:00:37,191 --> 00:00:38,056
Dát tvoje prsty rovně

16
00:00:38,057 --> 00:00:39,453
byl cíl pro dnešní den, jo?
Mm-hmm.

17
00:00:39,454 --> 00:00:41,135
Malé cíle, pamatuješ?

18
00:00:41,428 --> 00:00:43,147
V pořádku, dovol mi, abych mohla zkontrolovat její řez.

19
00:00:43,148 --> 00:00:47,573
Dobré zprávy. Dětské zprávy. Boom.
Půjdu se na ni podívat.

20
00:00:47,715 --> 00:00:49,226
Hey. Jsi úžasná.

21
00:00:49,227 --> 00:00:50,814
Oh, dej mi, dej mi, dej.
Vidíš?

22
00:00:50,815 --> 00:00:52,706
Ona pohybuje její paží jakoby mávala.

23
00:00:52,707 --> 00:00:53,900
Pořád ještě neotevře oči,

........