1
00:00:21,795 --> 00:00:23,455


2
00:00:27,609 --> 00:00:28,542


3
00:00:34,749 --> 00:00:35,549


4
00:00:44,221 --> 00:00:46,467
<i>Ako jeleň znehybnený vo
svetlách auta...</i>

5
00:00:48,724 --> 00:00:49,743
<i>Sme vo vojne!</i>

6
00:00:50,786 --> 00:00:53,538
<i>Pretože už nemáš prečo žiť.</i>

7
00:00:55,992 --> 00:00:56,924


8
00:00:57,125 --> 00:01:06,600


9
00:01:09,070 --> 00:01:19,046


10
00:01:19,047 --> 00:01:37,697


11
00:01:37,765 --> 00:01:40,199
<i>Vražda mojej sestry...</i>

12
00:01:41,702 --> 00:01:43,202
bývalej prezidentky
Sally Sheridanovej...

13
00:01:43,771 --> 00:01:48,059
<i>Vedie nás sila väčšia, než
sme my.</i>

14
00:01:54,615 --> 00:01:55,481


15
00:01:55,549 --> 00:01:56,482


16
00:01:56,684 --> 00:02:03,155


17
00:02:04,357 --> 00:02:14,300


18
00:02:14,301 --> 00:02:34,353


19
00:02:34,421 --> 00:02:37,223
<i>Dobrovoľne ste sa rozhodli
pomáhať chrániť svoju krajinu.</i>

20
00:02:37,657 --> 00:02:39,424
<i>To je to, kým ste.</i>

21
00:02:39,758 --> 00:02:40,758
Trinásť znamená smolu...

22
00:02:41,153 --> 00:02:43,056
<i>Vaša žena a dcéra boli zavraždené.</i>

23
00:02:43,056 --> 00:02:44,960
<i>Každý sa v určitom bode zlomí...</i>

24
00:02:44,960 --> 00:02:45,760
Ahhhhhhh!

........