1
00:00:05,460 --> 00:00:06,990
Víte moc dobře,
kdo to udělal.

2
00:00:07,030 --> 00:00:08,830
Jo. Prevít.

3
00:00:08,860 --> 00:00:11,430
Teď to ukliďte.

4
00:00:11,470 --> 00:00:15,340
Nemůžeš ty bastardy jen taky nechat,
aby ti tohle dělali.

5
00:00:15,370 --> 00:00:17,800
Jo, jenže oni jsou tři
a já jsem sám.

6
00:00:17,840 --> 00:00:20,110
Jo, tak na to jdi tvrdě,
zaskoč je, ne?

7
00:00:20,140 --> 00:00:21,640
Mohl bys ty zmetky dostat!

8
00:00:21,680 --> 00:00:24,480
Udělej ten první krok,

9
00:00:24,510 --> 00:00:29,680
a když to rozjedeš,
použiju tohle.

10
00:00:30,750 --> 00:00:32,820
Fakt mi budeš krýt záda?

11
00:00:32,850 --> 00:00:35,560
Udělal bys pro mě to samý, ne?

12
00:00:35,590 --> 00:00:38,160
Poslední výzva...

13
00:00:38,190 --> 00:00:40,590
Poslední výzva...

14
00:00:44,730 --> 00:00:48,170
Kantýna zavírá za deset minut.

15
00:00:49,840 --> 00:00:51,170
Kryju ti záda.

16
00:01:05,050 --> 00:01:07,550
Zamknout! Zamknout!

17
00:01:09,520 --> 00:01:11,790
Posily!
Zavolejte někdo posily.

18
00:01:14,800 --> 00:01:16,900
Uzavřete to!
Uzavřete to!

19
00:01:16,930 --> 00:01:19,370
Andre!

20
00:01:29,780 --> 00:01:32,680
Andre! Andre!

21
00:01:35,550 --> 00:01:37,080
Ty bastarde!

22
00:01:44,290 --> 00:01:45,960
Jdeme, dělej.

23
00:01:45,990 --> 00:01:47,760
Mimochodem, "bonzák"
se píše se "z".

........