1
00:00:00,446 --> 00:00:01,966
<i>V minulých častiach...</i>

2
00:00:02,666 --> 00:00:04,751
<i>Nie je to ľahké,</i>
<i>opýtať sa ťa jednoduchú otázku.</i>

3
00:00:04,785 --> 00:00:06,369
- Vydáš sa za mňa?
- Áno.

4
00:00:07,171 --> 00:00:08,704
Čo je za tým VRA?

5
00:00:08,756 --> 00:00:11,257
Maskovanci nereprezentujú
vôľu ľudí.

6
00:00:12,993 --> 00:00:13,861
Čoskoro to budú super hrdinovia
len pre seba.

7
00:00:14,831 --> 00:00:16,299
Začali brať zákon
do svojich vlastných rúk.

8
00:00:17,881 --> 00:00:21,851
Je čas, aby sme dostali tých
"Hrdinov" pod našu kontrolu.

9
00:00:22,936 --> 00:00:23,936
Kde sú tí maskovanci?

10
00:00:23,971 --> 00:00:25,337
Musíme sa stiahnuť.

11
00:00:25,355 --> 00:00:27,006
Zatváram Strážnu vežu.

12
00:00:27,040 --> 00:00:30,026
<i>Je na čase, aby títo teroristi</i>
<i>zaplatili za svoje činy.</i>

13
00:00:30,060 --> 00:00:32,128
Samovražedná jednotka,
vedená Rickom Flagom.

14
00:00:32,162 --> 00:00:34,063
Velí skupine slobodných bojovníkov,

15
00:00:34,114 --> 00:00:35,948
a napadne kohokoľvek,
kto ho ohrozí.

16
00:00:37,501 --> 00:00:39,569
<i>Prichádzame si pre vás.</i>

17
00:00:39,620 --> 00:00:41,487
Stratil som niekoho.
Bola pre mňa všetkým.

18
00:00:41,521 --> 00:00:43,489
Obetovala sa, aby som mohol byť voľný.

19
00:00:44,992 --> 00:00:46,025
Zlyhal som.

20
00:00:46,043 --> 00:00:48,044
Ukáž mi, kde je Oliver.

21
00:00:51,849 --> 00:00:53,216
Carter?

22
00:00:53,250 --> 00:00:55,668
Toto je boj nás všetkých.

23
00:01:17,357 --> 00:01:19,192
........