1
00:00:00,179 --> 00:00:01,567
<i>V minulých častiach Smallvillu...</i>

2
00:00:01,827 --> 00:00:02,845
<i>Čo ešte skrývaš,</i>
<i>Tess?</i>

3
00:00:02,879 --> 00:00:05,163
Je to kryptonská relikvia.

4
00:00:05,181 --> 00:00:07,432
Je to cestovanie časom?

5
00:00:07,467 --> 00:00:10,352
Je to ako paralélna realita.

6
00:00:10,386 --> 00:00:12,354
Môžeš si podmaniť svet.

7
00:00:12,388 --> 00:00:14,690
Muž budúcna...
Clark Luthor!

8
00:00:14,724 --> 00:00:16,308
Čo si zač?

9
00:00:16,342 --> 00:00:18,443
Nemôžem žiť vo svete,
kde ma nemiluješ.

10
00:00:18,478 --> 00:00:20,011
Takže, zatiaľ čo viaznem tu,
on...

11
00:00:20,029 --> 00:00:21,146
Uviazol v tvojom živote tam.

12
00:00:24,817 --> 00:00:25,951
Tvoja jazva.

13
00:00:25,985 --> 00:00:28,453
Niet pomoci,
keď sa jedná o zlatý kryptonit.

14
00:00:30,290 --> 00:00:31,323
Vstaň!

15
00:00:31,357 --> 00:00:32,524
Nevrátim sa do Lionelovho sveta.

16
00:00:32,542 --> 00:00:33,825
Lionel je tu.

17
00:00:33,859 --> 00:00:35,994
Sledoval ťa, Clark,
z jeho paralelného sveta.

18
00:00:36,028 --> 00:00:37,696
Nie som Lionel, akého poznáte

19
00:00:37,714 --> 00:00:39,631
Ak nájdeme maličkosť, ktorú prekukol,

20
00:00:39,666 --> 00:00:42,000
môžeme dokázať, že nie je pravý,

21
00:00:42,034 --> 00:00:44,369
a jeho celý domček z karát sa zrúti.

22
00:00:45,889 --> 00:00:49,358
Nechcel by som prísť o to,
ako to všetko dopadne.

23
00:01:10,312 --> 00:01:12,213
Aký si mala deň?

24
........