1
00:00:00,001 --> 00:00:01,389
<i>V minulých častiach Smallvillu...</i>

2
00:00:01,459 --> 00:00:02,477
<i>Čo ešte skrývaš,</i>
<i>Tess?</i>

3
00:00:02,511 --> 00:00:04,795
Je to kryptonská relikvia.

4
00:00:04,813 --> 00:00:07,064
Je to cestovanie časom?

5
00:00:07,099 --> 00:00:09,984
Je to ako paralélna realita.

6
00:00:10,018 --> 00:00:11,986
Môžeš si podmaniť svet.

7
00:00:12,020 --> 00:00:14,322
Muž budúcna...
Clark Luthor!

8
00:00:14,356 --> 00:00:15,940
Čo si zač?

9
00:00:15,974 --> 00:00:18,075
Nemôžem žiť vo svete,
kde ma nemiluješ.

10
00:00:18,110 --> 00:00:19,643
Takže, zatiaľ čo viaznem tu,
on...

11
00:00:19,661 --> 00:00:20,778
Uviazol v tvojom živote tam.

12
00:00:24,449 --> 00:00:25,583
Tvoja jazva.

13
00:00:25,617 --> 00:00:28,085
Niet pomoci,
keď sa jedná o zlatý kryptonit.

14
00:00:29,922 --> 00:00:30,955
Vstaň!

15
00:00:30,989 --> 00:00:32,156
Nevrátim sa do Lionelovho sveta.

16
00:00:32,174 --> 00:00:33,457
Lionel je tu.

17
00:00:33,491 --> 00:00:35,626
Sledoval ťa, Clark,
z jeho paralelného sveta.

18
00:00:35,660 --> 00:00:37,328
Nie som Lionel, akého poznáte

19
00:00:37,346 --> 00:00:39,263
Ak nájdeme maličkosť, ktorú prekukol,

20
00:00:39,298 --> 00:00:41,632
môžeme dokázať, že nie je pravý,

21
00:00:41,666 --> 00:00:44,001
a jeho celý domček z karát sa zrúti.

22
00:00:45,521 --> 00:00:48,990
Nechcel by som prísť o to,
ako to všetko dopadne.

23
00:01:09,944 --> 00:01:11,845
Aký si mala deň?

24
........