1
00:00:12,679 --> 00:00:15,682
<i># Náš svět</i>
<i>je na svém sklonu #</i>

2
00:00:15,724 --> 00:00:19,144
<i># Trýzněn a zneklidněn #</i>

3
00:00:19,186 --> 00:00:22,147
<i># Poražen kvůli slabosti #</i>

4
00:00:22,189 --> 00:00:25,192
<i># Není cesty zpět #</i>

5
00:00:25,192 --> 00:00:28,195
<i># Stojíc na vlastní pěst #</i>

6
00:00:28,237 --> 00:00:32,407
<i># Ale teď už nejsem sám #</i>

7
00:00:33,242 --> 00:00:37,871
<i># Vždy budem bojovat jako jeden #</i>

8
00:00:37,913 --> 00:00:39,998
<i># Dokud bitvu nevyhrajem #</i>

9
00:00:40,040 --> 00:00:43,794
<i># Se zlem jako protivníkem #</i>

10
00:00:43,836 --> 00:00:46,505
<i># Nikdy nepřestanem #</i>

11
00:00:46,547 --> 00:00:50,175
<i># Společně, jsme silní #</i>

12
00:00:50,217 --> 00:00:53,095
<i># Bojujem navždy, jako jeden #</i>

13
00:00:53,136 --> 00:00:56,473
<i># Společně, jsme silní #</i>

14
00:00:56,473 --> 00:00:58,684
<i># Bojujem navždy, jako jeden #</i>

15
00:00:59,476 --> 00:01:01,854
titulky by cl3rick

16
00:02:16,011 --> 00:02:17,638
Hej!

17
00:02:22,434 --> 00:02:26,021
Podezřelí míří západně na Harmon.
Pošlete posily!

18
00:02:26,939 --> 00:02:28,190
Dýchej.

19
00:02:33,445 --> 00:02:34,738
Uklidni se.

20
00:03:01,139 --> 00:03:02,516
Hlášení, vojáku.

21
00:03:02,558 --> 00:03:03,976
Mistní policie
poznala muže

22
00:03:04,017 --> 00:03:05,644
podle odpovídajícího
popisu.

23
00:03:05,686 --> 00:03:07,145
Sledovali ho,
ale ztratil se jim.

24
00:03:08,272 --> 00:03:10,691
To je on.
........