1
00:00:09,513 --> 00:00:13,898
<i>Zločinec stojaci za sériou
dopravných nehôd stále uniká.</i>

2
00:00:14,091 --> 00:00:16,602
<i>Polícia povedala,
že zvýši...</i>

3
00:00:35,560 --> 00:00:36,560
Čo to...?

4
00:00:37,115 --> 00:00:38,780
Čo to robíš?

5
00:01:20,211 --> 00:01:22,356
Supernatural: The Animation
01x04 Ghost On The Highway

6
00:01:22,360 --> 00:01:24,570
Z odposluchu preložili:
Sarinka, Mummy

7
00:01:24,575 --> 00:01:26,110
www.supernatural.cinemaview.sk

8
00:01:30,385 --> 00:01:34,645
Takže máme vraždu kvôli
poistke a autonehodu.

9
00:01:35,427 --> 00:01:38,236
Nemyslím si, že je niečo
z toho práca pre nás, Dean.

10
00:01:39,295 --> 00:01:41,718
A tiež nič nevieme o otcovi.

11
00:01:43,247 --> 00:01:46,007
Kiežby sme vedeli aspoň
niečo, kde by mohol byť.

12
00:01:47,067 --> 00:01:48,067
Čo to robíš?

13
00:01:49,985 --> 00:01:51,631
A to si prečo spravil?

14
00:01:51,632 --> 00:01:54,304
Chlape, všade po impale
sú omrvinky.

15
00:01:54,305 --> 00:01:56,695
Ale nemusel si moje raňajky
vyhadzovať von oknom!

16
00:01:57,040 --> 00:01:59,968
<i>Vy v tej chevy, zastavte!
Hneď!</i>

17
00:01:59,969 --> 00:02:01,643
Čo má toto znamenať?

18
00:02:01,787 --> 00:02:04,123
To máš za to, že vyhadzuješ
jedlo von oknom.

19
00:02:07,949 --> 00:02:10,648
Prepáčte, strážnici, vrátim
sa a zodvihnem to.

20
00:02:10,649 --> 00:02:12,423
Dajte ruky na kapotu.

21
00:02:13,863 --> 00:02:16,789
Ste zatknutí.
Máte právo nevypovedať.

22
00:02:16,790 --> 00:02:20,359
Čokoľvek, čo poviete,
........