1
00:00:23,607 --> 00:00:25,609
HRDINNÝ ASTRONAUT HOMER

2
00:00:27,611 --> 00:00:30,364
<i>Pozor! Zaměstnanci
okamžitě na hlavní dvůr</i>

3
00:00:30,405 --> 00:00:34,117
<i>k povinné slavnosti
předání titulu "Zaměstnanec týdne"!</i>

4
00:00:34,159 --> 00:00:39,414
Čistej, čistej, pistole, Uzi,
dvě děti vydávající se za dospělé.

5
00:00:39,498 --> 00:00:41,583
-Ahoj, Homere.
-Ahoj.

6
00:00:44,586 --> 00:00:47,256
Předávání "Zaměstnance týdne"
nesnáším.

7
00:00:47,297 --> 00:00:50,884
Koho to zajímá?
Každej, kdo tu dělá, už ho má.

8
00:00:51,009 --> 00:00:52,511
Až na...

9
00:00:54,680 --> 00:01:00,394
Ahoj! Dneska je den Homera J.
Už to určitě dostanu.

10
00:01:00,435 --> 00:01:03,188
-A jak to?
-Kolektivní smlouva bod 6:

11
00:01:03,230 --> 00:01:07,734
Každý zaměstnanec musí nejméně
jednou dostat "Zaměstnance týdne",

12
00:01:07,776 --> 00:01:11,864
bez ohledu na jeho neschopnost,
obezitu nebo odporný puch.

13
00:01:11,947 --> 00:01:16,076
<i>Pozor, všichni. Bázlivé ticho
pro pana Burnse, prosím.</i>

14
00:01:18,161 --> 00:01:21,582
Soudruzi, je nezbytné
zničit bojovníky za svobodu

15
00:01:21,623 --> 00:01:23,625
do začátku období dešťů.

16
00:01:23,667 --> 00:01:26,336
A pamatujte, zcela nový osel
pro toho,

17
00:01:26,378 --> 00:01:29,590
kdo mi přinese hlavu
plukovníka Montoy.

18
00:01:30,465 --> 00:01:31,842
Co?

19
00:01:31,884 --> 00:01:36,180
Tím chci říct, že je čas
vyhlásit "Zaměstnance měsíce".

20
00:01:36,346 --> 00:01:40,392
Nevím, jak jsme dnešního vítěze
mohli tak dlouho přehlížet.

21
00:01:40,475 --> 00:01:43,979
Bez jeho neúnavné snahy
bychom nemohli existovat.
........