1
00:03:35,600 --> 00:03:40,100
HRA O TRŮNY
S01 E10 Oheň a krev

2
00:03:42,200 --> 00:03:45,100
Překlad: lord Hlawoun z Pilsnerfellu

3
00:04:07,669 --> 00:04:09,937
Podívej se na mě.
Podívej se na mě!

4
00:04:09,971 --> 00:04:13,140
Vzpomínáš si teď na mě, chlapče?

5
00:04:13,174 --> 00:04:15,909
Pamatuješ si mě? Chytrý chlapec.

6
00:04:17,011 --> 00:04:19,579
Půjdeš se mnou, chlapče,

7
00:04:19,614 --> 00:04:22,615
a budeš držet pusu zavřenou.

8
00:04:39,131 --> 00:04:42,067
- Drž pusu zavřenou, chlapče.
- Já nejsem chlapec!

9
00:04:42,101 --> 00:04:45,237
Nejsi chytrý chlapec, to se snažíš říct?

10
00:04:45,271 --> 00:04:48,007
Chceš žít, chlapče?!

11
00:04:50,411 --> 00:04:53,013
Na sever, chlapče, půjdeme na sever.

12
00:05:25,647 --> 00:05:28,382
Měla tři oči.

13
00:05:28,417 --> 00:05:31,118
Řekla mi, abych šel s ní, tak jsem šel.

14
00:05:31,152 --> 00:05:34,887
Šli jsme dolů do krypty
a můj otec tam byl.

15
00:05:34,922 --> 00:05:37,757
Tvůj otec tam dole není, lorďátko.

16
00:05:37,791 --> 00:05:40,059
Ještě mnoho let tam nebude.

17
00:05:41,761 --> 00:05:44,429
Máš strach, stejně jako Hodor.

18
00:05:44,464 --> 00:05:46,598
Já se nebojím nějaké díry v zemi.

19
00:05:46,633 --> 00:05:49,869
Žila jsi za Zdí. Z čeho jsi vyděšená?

20
00:05:49,903 --> 00:05:53,039
Já jsem mrzák a chci jít.

21
00:05:58,411 --> 00:06:01,179
To je můj dědeček lord Rickard.

22
00:06:01,214 --> 00:06:04,516
Byl spálen zaživa
Šíleným králem Aerysem.

23
00:06:06,120 --> 00:06:07,954
Tohle je Lyanna, sestra mého otce.

24
00:06:07,988 --> 00:06:10,890
Měla se vdát za krále Roberta,
........