1
00:00:05,300 --> 00:00:06,099
Připraveni?

2
00:00:06,134 --> 00:00:09,060
Akce.

3
00:00:09,095 --> 00:00:10,395
Já nevím.

4
00:00:10,429 --> 00:00:13,564
oh, pojd!

5
00:00:13,599 --> 00:00:14,365
Proč nemůžeš přiznat,

6
00:00:14,399 --> 00:00:15,934
že jsi do mně zamilovaná?

7
00:00:15,968 --> 00:00:17,802
Proč mě miluješ ty?

8
00:00:17,836 --> 00:00:20,105
Protože jsi krásná.

9
00:00:20,139 --> 00:00:20,806
Podívej se na svou tvář

10
00:00:20,840 --> 00:00:22,040
v měsíčním světle.

11
00:00:22,075 --> 00:00:23,208
Nemůžu.

12
00:00:23,243 --> 00:00:24,343
Můžeš.

13
00:00:24,378 --> 00:00:25,978
Ne, člověk se nemůže podívat

14
00:00:26,013 --> 00:00:26,679
na svou tvář.

15
00:00:26,714 --> 00:00:29,913
To je nemožný.

16
00:00:29,947 --> 00:00:30,413
Pak si mě vezmi.

17
00:00:30,447 --> 00:00:31,347
A já ti koupím

18
00:00:31,382 --> 00:00:32,949
tisíce zrcadel.

19
00:00:32,983 --> 00:00:34,684
Ale to je tak hodně.

20
00:00:34,718 --> 00:00:36,853
Můj otec je bilionář.

21
00:00:36,854 --> 00:00:37,587
Můžu ti dát

22
00:00:37,621 --> 00:00:39,821
všechno co chceš,

23
00:00:39,856 --> 00:00:42,656
A dobře vypadám.

24
00:00:42,690 --> 00:00:45,192
Um, jo.

25
00:00:45,226 --> 00:00:46,360
Přemýšlej.

........