1
00:00:00,414 --> 00:00:02,513
<i>V minulých dílech
"The Nine Lives of Chloe King"...</i>

2
00:00:02,516 --> 00:00:04,417
Musíš se naučit
své dary ovládat.

3
00:00:04,452 --> 00:00:06,773
- Šťastné přednarozeniny.
- Žádné zpívání.

4
00:00:06,894 --> 00:00:08,929
Já nejsem zpěvačka.
To bylo tvého otce...

5
00:00:09,212 --> 00:00:11,583
Mami, odešel před deseti lety.
Jsem v pohodě.

6
00:00:11,852 --> 00:00:15,874
Moje máma byla údajně zabita
při pokaženém loupežném přepadení,

7
00:00:15,909 --> 00:00:18,571
ale některé části mi prostě
nikdy nedávaly smysl.

8
00:00:18,605 --> 00:00:21,435
Teď jsem tady a zůstanu,
dokud to nevyřeším.

9
00:00:21,469 --> 00:00:23,469
Vím, že to není život,
jaký jsi očekávala.

10
00:00:23,503 --> 00:00:25,070
Není to tak špatné.

11
00:00:27,937 --> 00:00:29,536
Jde si pro tebe celý svět.

12
00:00:29,571 --> 00:00:31,737
Pak ho nechte přijít.

13
00:00:48,770 --> 00:00:51,673
Ahoj. Můžu vám pomoct
něco najít?

14
00:00:51,707 --> 00:00:53,878
Jenom se díváme.

15
00:00:53,912 --> 00:00:56,649
Máš tady tolik
rozkošných věcí.

16
00:00:56,684 --> 00:00:58,552
Tohle je tvůj obchod?

17
00:00:58,586 --> 00:01:00,657
Ne, jenom tady pracuji.

18
00:01:01,693 --> 00:01:03,494
Tohle se mi líbí.

19
00:01:03,528 --> 00:01:05,765
Já vím, že?
Úplně po tom prahnu.

20
00:01:05,799 --> 00:01:08,668
Pak bys to měla mít.
Je to pro tebe perfektní.

21
00:01:08,702 --> 00:01:10,672
Není to přesně můj styl

22
00:01:10,706 --> 00:01:12,742
a ani není místo,
........