1
00:00:01,636 --> 00:00:04,403
Vieme prečo máme dole nový
automat na mrazený jogurt.

2
00:00:04,477 --> 00:00:06,943
Čo keby sme šli dole
do kantíny po jeden?

3
00:00:06,981 --> 00:00:09,858
Som diabetička.
Spomínaš si?

5
00:00:09,878 --> 00:00:12,181
Ale zo svojej cukrovky
nemusíš mať strach.

6
00:00:12,316 --> 00:00:14,002
Moja mamka má strach.

7
00:00:14,168 --> 00:00:16,102
Preto ma tu nechala.

8
00:00:16,243 --> 00:00:19,854
- Nie, anjelik koláčik.
- Aj tak nie som hladná.

10
00:00:23,025 --> 00:00:24,119
No, niečo ti poviem ...

11
00:00:24,434 --> 00:00:27,622
Čo keby si si ďalej maľovala a ja
si pohovorím so sestričkou Kelly?

12
00:00:33,344 --> 00:00:35,171
Vidíš? Hovorila som ti to.

13
00:00:35,612 --> 00:00:38,545
Už sú to dva dni a nič nezjedla.

14
00:00:38,759 --> 00:00:43,405
No, najprv ju opustil jej
otec a teraz jej matka.

16
00:00:43,914 --> 00:00:46,148
Možno len potrebuješ šťastný
klobúk, ktorý bude fungovať.

17
00:00:46,990 --> 00:00:49,101
Vivica?

18
00:00:50,489 --> 00:00:52,036
Mala by si byť v posteli, zlatko.

19
00:00:52,104 --> 00:00:54,939
- Chcem mrazený jogurt!
- Nie, počkaj.

20
00:00:59,901 --> 00:01:00,901
Vivica!

21
00:01:01,252 --> 00:01:04,819
Volaj ochranku. Nech čakajú
dole pri tom výťahu.

22
00:01:17,237 --> 00:01:19,095
Tom, nevidel si malé dievčatko?

23
00:01:19,733 --> 00:01:21,311
On je tu, Christina.

24
00:01:21,612 --> 00:01:23,313
Kto je tu?

25
00:01:24,207 --> 00:01:26,852
Chlap, ktorý ťa napadol.

26
00:01:27,191 --> 00:01:28,191
........