1
00:00:03,484 --> 00:00:06,750
Rozčílíme Američany,
když takhle proklouzneme.

2
00:00:08,650 --> 00:00:10,417
Kdyby váš syn byl student,

3
00:00:10,484 --> 00:00:13,251
na jedné z nejlepších
univerzit světa...

4
00:00:13,317 --> 00:00:14,850
Tak ho nechte at přijde.

5
00:00:14,917 --> 00:00:17,451
Jste chráněn v blízkosti
Spojených národů.

6
00:00:17,518 --> 00:00:18,783
Jakmile přejedeme 42. ulici...

7
00:00:18,850 --> 00:00:21,017
Jako vždy si cením vaší
opatrnosti, Josefe.

8
00:00:21,084 --> 00:00:24,783
Ale stejně jí máte pořád až příliš.

9
00:00:47,284 --> 00:00:48,917
Buďte v klidu, pane.

10
00:00:54,184 --> 00:00:55,284
K zemi!

11
00:00:55,351 --> 00:00:59,417
K zemi!

12
00:00:59,484 --> 00:01:01,184
Já jenom sloužím procesu.

13
00:01:01,251 --> 00:01:02,683
Váš šéf je žalován.

14
00:01:02,750 --> 00:01:05,984
Podle článku 18 ústavy
Spojených států,

15
00:01:06,050 --> 00:01:07,817
odstavec 1350, za genocidu,

16
00:01:07,884 --> 00:01:09,750
zločiny proti lidskosti,

17
00:01:09,817 --> 00:01:12,050
a mučení.

18
00:01:15,451 --> 00:01:16,650
Pane prezidente,

19
00:01:16,717 --> 00:01:19,518
toto je pouze civilní žaloba,

20
00:01:19,584 --> 00:01:21,850
to můžeme ignorovat,

21
00:01:27,750 --> 00:01:29,683
Pane prezidente.

22
00:01:30,000 --> 00:01:31,900
<i><b>HouseMD.cz uvádí:</b></i>

23
00:01:33,300 --> 00:01:37,500
<i><b><u>HOUSE M.D. [06 x 04]
"The Tyrant" [Tyran]</u></b></i>

24
00:01:39,400 --> 00:01:41,700
........