1
00:00:09,207 --> 00:00:13,680
Jednoho dne mě požádáš,
abych ti řekla pravdu....

2
00:00:13,783 --> 00:00:16,718
o zázraku tvého narození.

3
00:00:16,823 --> 00:00:20,565
Abych vysvětlila nevysvětlitelné.

4
00:00:20,663 --> 00:00:24,459
A i když v tento den zaváhám nebo zklamu,

5
00:00:24,567 --> 00:00:27,763
věz, že odpověď existuje, děťátko moje.

6
00:00:27,863 --> 00:00:31,605
Posvátná nepomíjivá pravda,

7
00:00:31,703 --> 00:00:36,340
no nikdy nedoufej, že ji najdeš sám.

8
00:00:36,439 --> 00:00:39,603
Máš šanci, že potkáš tu pravou,

9
00:00:39,703 --> 00:00:42,158
svůj ideální protiklad,

10
00:00:42,263 --> 00:00:44,718
osobu, která tě ohrozí i ochrání.

11
00:00:47,607 --> 00:00:53,357
Máš šanci, že se s ní vydáš
na najvětší z cest:

12
00:00:53,463 --> 00:00:57,521
Hledání pravd, které nám unikají
a jsou pro nás nepostihnutelné.

13
00:00:57,623 --> 00:01:03,057
Jestli se ti jednoho dne taková šance
naskytne, můj synku,

14
00:01:03,159 --> 00:01:07,021
nezapochybuj a nezaváhej
a chyť se ji.

15
00:01:07,127 --> 00:01:10,258
Pravdy jsou tam venku.

16
00:01:10,359 --> 00:01:15,596
A kdyby si měl jednoho dne spatřit zázrak,
jakým jsi ty pro mě,

17
00:01:15,703 --> 00:01:19,631
dozvíš se, že pravdu nenajdeš ve vědě,

18
00:01:19,735 --> 00:01:23,150
a nebo na nějaké neviděné úrovni,

19
00:01:23,255 --> 00:01:27,630
ale tak, že nahlédneš do svého srdce.

20
00:01:27,735 --> 00:01:32,404
A v této chvíli budeš požehnaný....

21
00:01:32,503 --> 00:01:35,438
i sklíčený.

22
00:01:35,542 --> 00:01:40,660
Neboť ty nejpravdivější pravdy nás spoují,

23
00:01:40,759 --> 00:01:45,777
a nebo nás v bolesti
a v beznaději od sebe odlučují.

24
........