1
00:00:08,852 --> 00:00:11,270
Prepáč! Prepáč mi to.

2
00:00:11,305 --> 00:00:13,222
Visela som na linke
s Majorom,

3
00:00:13,256 --> 00:00:14,423
potom Tess
tlačila na môj termín,

4
00:00:14,441 --> 00:00:15,942
ale viem, že sme povedali o 8:00,
takže som...

5
00:00:15,976 --> 00:00:17,443
Práve na čas...

6
00:00:17,478 --> 00:00:18,778
Pre teba.

7
00:00:20,197 --> 00:00:22,982
No, stavím sa, že ani ty by si nemohol
bežať rýchlejšie v týchto podpätkoch.

8
00:00:23,033 --> 00:00:24,767
Nevyzeral by som ani trochu dobre.

9
00:00:24,785 --> 00:00:27,403
Čo povieš, zoberieme si
tvoje topánky a môj športový kabát

10
00:00:27,438 --> 00:00:28,888
a pôjdeme na
dobrú večeru?

11
00:00:28,922 --> 00:00:31,224
Smallvillčan,
ty nenosíš športový kabát.

12
00:00:36,296 --> 00:00:37,663
Chvastúň!

13
00:00:37,715 --> 00:00:38,715
Počuj, prečo

14
00:00:38,749 --> 00:00:40,449
si nejdeme niečo zajesť
niekde na nové miesto?

15
00:00:40,467 --> 00:00:42,585
Myslíš miesto,
ktoré si vyžaduje rezerváciu

16
00:00:42,619 --> 00:00:44,037
šesť mesiacov vopred?

17
00:00:44,071 --> 00:00:46,288
To je pekný nápad, Romeo,
ale my nikdy nedostaneme stôl.

18
00:00:47,655 --> 00:00:48,847
To nikdy nevieš,
ak sa nespýtame,

19
00:00:48,992 --> 00:00:50,009
ale ja dúfam, že odpoveď
bude áno.

20
00:00:51,356 --> 00:00:53,124
Vieš čo?
Aj keby máme dosť šťastia

21
00:00:53,158 --> 00:00:54,158
nájsť nejakú zrušenú rezervačku,

22
00:00:54,192 --> 00:00:55,826
s tou poslednou novelou zákona, že
........