1
00:00:08,329 --> 00:00:10,747
Prepáč! Prepáč mi to.

2
00:00:10,782 --> 00:00:12,699
Visela som na linke
s Majorom,

3
00:00:12,733 --> 00:00:13,900
potom Tess
tlačila na môj termín,

4
00:00:13,918 --> 00:00:15,419
ale viem, že sme povedali o 8:00,
takže som...

5
00:00:15,453 --> 00:00:16,920
Práve na čas...

6
00:00:16,955 --> 00:00:18,255
Pre teba.

7
00:00:19,674 --> 00:00:22,459
No, stavím sa, že ani ty by si nemohol
bežať rýchlejšie v týchto podpätkoch.

8
00:00:22,510 --> 00:00:24,244
Nevyzeral by som ani trochu dobre.

9
00:00:24,262 --> 00:00:26,880
Čo povieš, zoberieme si
tvoje topánky a môj športový kabát

10
00:00:26,915 --> 00:00:28,365
a pôjdeme na
dobrú večeru?

11
00:00:28,399 --> 00:00:30,701
Smallvillčan,
ty nenosíš športový kabát.

12
00:00:35,773 --> 00:00:37,140
Chvastúň!

13
00:00:37,192 --> 00:00:38,192
Počuj, prečo

14
00:00:38,226 --> 00:00:39,926
si nejdeme niečo zajesť
niekde na nové miesto?

15
00:00:39,944 --> 00:00:42,062
Myslíš miesto,
ktoré si vyžaduje rezerváciu

16
00:00:42,096 --> 00:00:43,514
šesť mesiacov vopred?

17
00:00:43,548 --> 00:00:45,765
To je pekný nápad, Romeo,
ale my nikdy nedostaneme stôl.

18
00:00:47,132 --> 00:00:48,324
To nikdy nevieš,
ak sa nespýtame,

19
00:00:48,469 --> 00:00:49,486
ale ja dúfam, že odpoveď
bude áno.

20
00:00:50,833 --> 00:00:52,601
Vieš čo?
Aj keby máme dosť šťastia

21
00:00:52,635 --> 00:00:53,635
nájsť nejakú zrušenú rezervačku,

22
00:00:53,669 --> 00:00:55,303
s tou poslednou novelou zákona, že
........